تشویق به انتخاب دوست

دختر-نوجوانسارا:

سلام،من خواب دیدم که خواهر و بردار بزرگم منو به ارتباط داشتن با جنس مخالف و اینکه وقتش رسیده که با جنس مخالف دوست باشی و ارتباط برقرار کنی تشویق می کردند و پسرانی جهت دوستی به من معرفی می کردند ..در حالی که من امتناع می کردم و هر کدام را بنا به دلیلی رد می کردم.

تفسیر:

به قدرت تشخیصتان اطمینان داشته باشید و با اعتماد به نفس به سمت اهدافی که در زندگی دارید حرکت کنید.
خواهر و برادر بزرگتر نماد احساس و منطقی هستند که باید از شما تجربه و در نتیجه قوه تشخیص بهتری داشته باشند، اما شما برابر گزینه های مورد تایید آنها دلایلی موجه برای نپذیرفتن را می یابید. در حقیقت، رویا فردی را نشان می دهد که نسبت به نزدیکانش قدرت تشخیص بهتری دارد و قادر است در زندگی بنا به منطقی روشن تصمیم گیری کند.
دوست خوبم، چون دیگران بزرگتر هستند دلیل نمی شود بهتر از شما بفهمند. بنابراین، به قدرت تشخیصتان اعتماد داشته باشید و بدانید به آن درجه از بلوغ فکری رسیده اید که به توصیه های دیگران برای زندگی تان نه بگویید و خودتان تشخیص دهید می خواهید در آینده به کدام سمت و سو حرکت کنید. در واقع، نسخه ای که آدم ها برای ما می پیچند، در بسیاری از مواقع حکم سم را دارد. پس، هوشیارانه سررشته زندگی تان را به دست بگیرید و در مسیر صحت کشتی زندگی تان را پیش ببرید.

یک نظر

  1. با سلام

    ممنون از تفسیر زیباتون