تعبیر خواب چاقو و انگشت قطع شده

تعبیر-خواب-چاقو-انگشت-قطعغزل:

بچه که بودم مادرم چندبار موقع سبزی خرد کردن انگشتش را بدجوری بریده بود… چند وقت بعدش توی خواب دیدم مادرم انگشتش را با یک چاقوی بزرگ قطع کرد ولی سبزی ها خونی نشد و با هم سریع رفتیم چسب زخم خریدیم و انگشتش را چسباندیم.

در آن دوران مادرم نمی گذاشت آن دستش را بگیرم میگفت اگر بگیری درد میکند. و من تا همین یکی دوسال پیش باور داشتم انگشت مادرم قطع شده بوده و ما چسباندیمش تا یک روز نشستم فکر کردم یادم آمد که این خوابم بوده است ! اگر امکان دارد تفسیرش کنید.

 

تعبیر خواب :

خواب های دوران  نوجوانی مهم هستند. آن ها ویژگی هایی را نشان می دهند که اگر نشناسیم و بهبودشان ندهیم، موجبات خسران های بزرگ در دوران بزرگسالیمان می شوند.

پیام خواب برای شما، رهایی از نقصان ها و حس فقدان است. این که می توان نقص را اصلاح کرد و به این طریق به توانایی رسید و سرشار از حس طراوت و تازگی شد. در واقع شما فردی هستید که ذاتا تمایل به پذیرش نقصان و پذیرش یاس و انجماد دارید. رویا به شما توانایی  ذاتی تان برای غلبه بر این احساس را نشان می داده، این که قادر هستید کاستی را رفع و به شکوه موفقیت دست یابید.

تعبیر خواب سبزی طراوت و حس تازگی است. چاقو اشاره به قطع کردن دارد و تعبیر خواب چاقو انقطاع و جدا شدن از یک احساس یا وضعیت است. تعبیر خواب خون توان و نیروی زندگی است. خون به انسان ظرفیت تکاپو می دهد. تعبیر خواب انگشت نیز قابلیت  است و تعبیر خواب چسب ترمیم و اصلاح امور است.

به این ترتیب، انگشت قطع شده نماد نقصانی است که فرد گرفتار آن شده است. آیا باید آن را پذیرفت؟ تعبیر خواب مادر پرورش است و شما حق انتخاب دارید. انگشت قطع شده را یک واقعیت مسلم بپندارید یا سعی در رفع مشکل کنید. چسب زدن یعنی تلاش برای ترمیم و رفع مشکل. زمانی هم که مشکل حل شود انگشت بهبود می  یابد یعنی نقص بر طرف می شود. در حقیقت شما قادر هستید در نقش پرورش دهنده (مادر) به زندگی  تان جلا ببخشید و با رفع نقص ها و مشکلاتی که وجود دارد احساس طراوت و تازگی در زندگی ایجاد کنید. به این ترتیب با احساس فقدان (چاقو) رفع ارتباط کرده و خون انرژی بخش در رگ های وجودتان تزریق می کنید.

اگر هنوز همان عادت قدیمی تسلیم نقصانها شدن را دارید، علیه آن قیام کنید و بپذیرید که می توانید تغییر را ایجاد کرده و زندگی را با سرفصل طراوت و شور آغاز نمایید.