تحلیل رویای پرچم و با قلم مو ماست می خوردم

تعبیر-قلممو-ماست
هوشیاری

علی: خواب  پرچم آبی رنگو دیدم که در حال اهتزاز بود . تکون میخورد و روش حروف انگلیسی نوشته شده بود .

بعدش دیدم که پشت میز نشستم، روی صندلی، دارم با قلم مو ماست میخورم. ماست توی یک پیاله ی کوچیک بود .

اینم اضاف کنم که پرچم ازین پرچمای مثلثی شکل بود که توی مسابقات استفاده میشه ، ازونا که مثلا پایان خط میذارن .

یک میله هم داشت، تکون هم میخورد .

 

تحلیل خواب :

پرچم نماد استقرار داشتن است؛ اما پرچم مثلث شکلی که شما دیدید به همراه میله فلزی نماد بروز وضعیت پرثبات و احساسات پایدار است که تحت تاثیر شرایط محیط قرار نمی گیرد. رنگ آبی به شرایط شفاف و صریح اشاره دارد و عبارت انگلیسی وضوح منطقی است. بخواهیم جمع بندی کنیم: فرد آمادگی احساسی برای حرکت در مسیر تعالی را دارد. احساسات او صریح، شفاف و بدون گره بوده و از ثبات کافی برخوردارند.

حال به کل رویا نگاه کنیم، پرچم با نمادهای میز و صندلی و قلم مو به دست شما همخوانی دارد؛ اما مشکل در ماست خوردن است. ماست ارتباط ناهمسو با کدام نماد رویای شما دارد؟

 

علی :

من باید ماست رو با قاشق بخورم . با وسیله ی مشخص شده ای که برای خوردنه نه با قلم مو … این که با کدام نماد ارتباط داره رو نمی دونم!

 

پندار نو:

ماست نما رخوت و سستی است.

 

علی:

با تکان خوردن پرچم، ارتباط همسو داره ؟

 

پندار نو:

ارتباط ناهمسو با میله فلزی داره. اگر میله فلزی نماد استحکام است، ماست سستی را نشان می دهد.

 

علی:

آهان. آبی بودن رو هم استاد جا دادید؟

 

پندار نو:

رنگ_آبی نماد صراحت و عدم پیچیدگی است.

 

علی:

و اینم اضاف کنم ک سمت تیزه پرچم ، به سمت راست بود ؛ یعنی اشاره به سمت راست داشت… پس توی صحنه ی اول داره راهکار رو میده؟

 

پندار نو:

احسنت

 

علی:

و صحنه ی دوم گره رو میگه؟

 

پندار نو:

آفرین، دارید در فهم ساختار رویاها پیشرفت می کنید. راننده ای رو دیدید که پشت فرمان چرت می زند؟

 

علی:

اره استاد . خودمم.

 

پندار نو:

یا سربازی که سر پست خوابیده؟

 

علی:

بازم خودمم!

 

پندار نو:

پس قرار بود کی باشه؟ مسئله اینجاست، شما خوابهایی داشتید که ظرفیت خوبتان را نشان می داند؛ اما باید صبور باشید، به تدریج رگه های وجودتان شروع می کنند تحول را تجربه کردن و سنسورهایتان حساس می شوند.

 

علی:

استاد امروز بخاطره همین که تغییر و تحول نیافتم و جدی نگرفتم وضعیتم رو دیگه گریم گرفته بود … سر نماز بودم . بعد یهو صحنه ای رو دیدم ک نور خورشید از پشت ابرا زده بود بیرون ..

 

پندار نو:

آفتاب آمد دلیل آفتاب. باید به خودتان زمان بدهید تا مسیر توسعه شخصیتتان هموار شود. ابر نماد انتظار داشتن و چشم به راه بودن است و خورشید نماد معرفت و چیرگی فهم است. به این ترتیب، مژده گرفته اید که انتظارتان به انجام می رسد و به معرفت زلال دست خواهید یافت.