تحلیل رویای خرس آبی رنگ به سمتم می آمد

تعبیر-خرس
سختکوشی

امیر:

یک دفعه خرسی رو دیدم که آبی رنگ بود، اما ظاهر واقعی نداشت . داخل بدنش هم دیده میشد . اما هیچ چیزی نداشت داخل بدنش. اون لحظه یاد خرس های عروسکی افتادم .  چندتا خط هم روی بدنش بود؛ بطوری ک در تمام بدنش بطور مساوی و هم اندازه از پایین شروع میشد و تا بالا تنش امتداد داشت و روی نقطه در سرش متمرکز می شد.

از همه مهم تر،  داشت به سمتم میامد که نمیدونم برای چی ولی خیلی خیلی خیلی کم احساس ترس کردم .

 

تحلیل پازل معنایی:

خرس با ترس ارتباط ناهمسو داره. اگر ترس نماد اجتناب از روبرو شدن با خطر باشد، ماهیت خرس روبروی با تهدیدات است، زیرا خرس نماد مبارز و جنگجو است.

بارها در جریان آموزشها گفته ام زمانی که درگیر یک گره هستیم، خوابها به صورت های مختلف آن گره را افشا می کنند. تا کنون چندین خواب برای امیر تعبیر شده که حداقل ۵۰ درصد آنها به مسئله ای اشاره داشته که این خواب همان مسئله را این بار با وضوح به تصویر می کشد.

امیر می ترسد، اما بسیار کم. امیر فکر می کند خرس عروسک است… هر دو اینها اشتباه است. خرس کاملا واقعی است.

بیایید به تحلیل نمادها بپردازیم

نماد خرس که جنگندگی است.

ترس اجتناب از روبرو شدن با مسئله است؛ اما خرس درگیر مسئله می شود.

دو نماد دیگری که داریم خطوط هم راستا با رنگ آبی است. چه شباهتی میان این دو نماد وجود دارد؟

واقعیت این است که هر دو نماد گویا هستند، پیچ ندارند، بغرنج نیستند. هنگامی که از این زاویه یعنی عدم پیچیدگی به معنای رنگ نگاه می کنیم.

تعبیر رنگ آبی صراحت و عدم  پیچیدگی می شود.

حالا معنی آن خطوط چه می شود؟ خطوط به وضوح احساسات خرس را از پاها تا نقطه ای در سر هدایت می کنند. پس، ماهیت خطوط استحکامی است که ایجاد می کنند.

این که درون خرس دیده می شود یعنی واقعیت آن کاملا یک دست و هویداست. زمانی که درون چیزی دیده می شود، یعنی ساختار آن قابل تشخیص است. اما ترکیب سه نماد چه چیزی را نشان می دهد: رنگ آبی+خطوط+خرس یعنی چه

امیر با چه چیزی روبروست؟ خرسی که به سمت او می آید. ماهیت شفافی به رنگ آبی دارد و خطوط متمرکز شونده از پایین تنه تا روی سر امتداد می یابد.

خرس ماهیتی است که به سمت او می آید. در واقع، این رویا به امیر نشان می دهد که باید چگونه باشد. خرس داستان می گوید برای روبرو شدن با مسائل و مشکلاتی که در پیش دارد باید مانند یک جنگجوی واقعی و باانگیزه متمرکز عمل کند؛ اما امیر خیال می کند با یک عروسک روبروست و برای همین هم فقط کمی می ترسد.

ترس یعنی عدم روبرو شدن با واقعیت؛ و ترس کم به این دلیل است که واقعیت را درست درک نکرده است. گاه ما چشممان بسته است و عظمت مسائلی که با آنها روبرو هستیم را تشخیص نمی دهیم. در نتیجه خودمان را به درستی برایشان آماده نمی کنیم. این رویا به هوش باشی است تا بداند باید ناخدایی کوشا و جنگجو در مسیر امواج آتی زندگی باشد.

باز تکرای می کنم، عروسک نماد امر غیرواقعی و مجاز است. امیر حس می کند خیلی قضیه جدی نیست. اما، رویا می خواهد او را از خواب بیدار کند، باید تمرکز بسیار بالا و جنگندگی بسیار بالاتری داشته باشد تا بتواند از پس مسائل بر آید.

رویا می گوید مرد بزرگی برای میدان زندگی باش. راهش هم جنگندگی، تمرکز و صراحت است.