تحلیل خواب پاهای لاغر

تعبیر-پا-لاغر
خود را کنار کشیدن

فاطمه: من چندشب پیش خواب پسرخواهرشوهرم که چندماه پیش فوت شده را دیدم. خواب دیدم پاهایش خیلی ‏لاغرتر از جاهای دیگه بدنش است و دستم را درخواب گرفت‎. ‎

 

تحلیل رویا :

امیر : استاد این خواب یک خط بیشتر تعبیرش نیست .

 

پندار نو : خوب این رویا نمادهای ساده ای دارد و فقط باید مسیر درست برای ترکیب معانی و چیدن پازل رو طی کنید.

بفرمایید.

 

امیر : این که پاها کوچیکتر از بقیه جاها است، یعنی ضعیف شده. پا هم نماد حضور در یک یا چند موقعیت است. بنابراین، نشان دهنده کم رنگ بودن حضور فرد در موقعیتای مختلفه. این خانم مانند فرد مورد نظر در خواب است . این که دست ایشان رو میگیرد یعنی همین اثر را پذیرفته است .

البته دست هم نماد واکنش است؛ یعنی واکنش رویابین اثر گرفته از همین است .

 

پندار نو : احسنت امیر، احسنت بسیار کامل و دقیق تحلیل کردید. پیشرفت بسیار خوبیست.

این که فردی با پای ضعیف دست آدم را می گیرد، یعنی بر آدم اثر می گذارد تا مانند او منفعل و مفلوک شویم و مرده هم نماد از دست رفتن فرصت است. رویا به فاطمه هشدار می دهد، انفعال و خود را کنار کشیدن می تواند به قیمت از دست رفتن فرصت ها و ضعف قابلیت هایش تمام شود.

رویابین باید درک کند، برای موفقیت لازم است آستین همت را بالا بزند و با تمام توان وارد میدان زندگی شود تا طعم خوشبختی را بچشد. کسی که گوشه ای می نشیند و اثری از خود خلق نمی کند، دیده نمی شود.

امیر عزیز، معلومه این چند روز حسابی تمرین کردید. امیدوارم به تدریج در خواب های پیچیده تر هم موفق شوید.

منبع: کلاس آموزش تحلیل رویا