تحلیل خواب درخت سیب قرمز

beautiful-girl-biting-into-a-red-apple-600x415بهار:

این خواب که دیدم فکر میکنم از این موضوع که همسرم خوردنى هاى ترش رو دوست داره تأثیر گرفته و اینکه وقتى داشت خوابم میبرد به شاخه ى درختى که تو اتاقم گذاشتم نگاه میکردم!

خواب دیدم که با همسرم و دختر عمه ام و چند نفر دیگر در خانه ى مادر بزرگ مرحومم هستیم،طبقه ى بالاى خانه بودیم ولى خانه نود درجه جایش در حیاط عوض شده بود. از پله ها که پایین می آمدیم همسرم هنوز بالا بود و نیامده بود. یک درخت سیب سرخ دیدم کامل سرخ نبودند ولى به مادربزرگم گفتم: بى بى اینها ترشند؟ امید ترش دوست داره.

بى بى درخت دیگرى نشانم داد گفت اینها ترشن،آن درخت قبلى دیگر نبود مثل این بود که انگار در حیاط فقط جاى یک درخت سیب هست و یکى از آنها باید باشند، دخترعمه ام و دیگران رفتند پایین پله ها دستشان را دراز کردند و گفتند براى ماهم بکن و بریز. من از بالاى پله ها دنبال یک سیب مناسب گشتم که براى همسرم بچینم یک شاخه را کشیدم طرف خودم سیب را که خواستم بچینم دیدم از زیر به پنج یا شش سیب ریز وصل است ولى از بالا مشخص نبود و انگار یک سیب کامل است. دختر عمه ام و دیگران منتظر بودند سیب بریزم برایشان و من فقط یادم هست که سیب انقدر محکم به سیب هاى ریز زیرش وصل بود که به سختى آن را چیدم ولى دیدم از محکمى فقط نصف آن چیده شده،وقتى درونش را دیدم مشخص بود سیب خوش طعم و آبداریست و منتظر شدم همسرم بیاد و آن را به او بدهم.

 

تحلیل خواب:

شما در روحیه و رفتار همسرتان کاملا مقصر هستید. قرار نیست همه چیز زندگی انسان همسرش باشد. این که از حق خود بگذرید و به دنبال جلب رضایت و خوشایندی خاطر همسرتان باشید، زیاده رویست. طبعا، همسرتان سطح توقعاتش بالا رفته و طلبکار می شود.

چرخش قائمه خانه نسبت به حیاط بیانگر فردی است که آرامش ذهنی خود را بر مبنای نادیده گرفتن مسئولیتهایی که دارد تامین می کند. در حقیقت، همسرتان وقعی به نیازها و خواسته های شما ندارد. این را می شود از صحنه ای فهمید که شما به اتفاق دیگران از پله ها پایین می آیید و همسرتان بالا مانده است. اما، چرا باید همسرتان چنین باشد؟ ریشه اصلی آن بر می گردد به بد آموزیهای شما. زن و شوهر روی هم تاثیر می گذارند و متاسفانه شما باعث شده اید، همسرتان تعهداتش را نسبت به شما و دیگران نادیده بگیرد.

زنانی از جنس شما، با قربانی کردن عزت نفس خود در پای همسرشان، باعث ناکامی و حرمان خویش می شوند.

تعبیر خواب سیب و تعبیر خواب ترشی :سیب در نقطه مقابل با ترشی قرار دارد. اگر سیب نماد پاکی و سلامت باشد، ترشی نماد ناخوشایندی است.

زمانی که می گویید «امید ترش دوست دارد» ما با یک عبارت کلامی روبرو هستیم. امید به معنای خواسته و ذهنیت شماست. ترش عدم خوشایندی و دوست داشتن نماد دلپسند بودن است. به این ترتیب، عبارت امید ترش دوست دارد، می شود: ذهنیت شما این است که نچسب بودن و در سودای خود بودن پسندیده است. این که فرد دیگران را نبیند، همان طور که شما دستان کشیده دختر عمه و بقیه را نمی بینید، و فقط به فکر سودای خود هستید را صحیح می پندارید.

دوست خوبم، سیب اگر نصف می شود، دارد به شما کلید را نشان می دهد. فقط به فکر رفع نیازهای همسرتان نباشید.

تعبیر خواب رنگ قرمز : رنگ قرمز نماد احساسات و حرارت نفس است.

دمی بایستید و به جان کندن هایتان توجه کنید. آیا شما هم نیازهایی ندارید که باید برآورده شود؟ این که در پایین سیب ۵ یا ۶ سیب کوچک چسبیده است، می خواهد به شما نشان دهد، دیگرانی هم هستند که نیازمند روی خوش شما می باشند.

تعبیر خواب عدد ۵ : تعبیر خواب عدد ۶ : ۵  عدد عمل کردن و ۶ عدد نظم و هماهنگی است.

رفتار شما نباید فقط متوجه نواختن یک نفر باشد. در حقیقت، نواختن خانواده و عزیزان امری است که شما به خاطر نگاه یک سویه به زندگی دارید به فراموشی می سپارید. شما بالای پله ها ایستاده و نیمه سیب را در دست دارید و به تنها چیزی که نمی اندیشید: اولا خودتان و بعد آن دیگرانی است که محبت و پاکی دل شما می تواند برایشان بس گوارا باشد. افراط در هر امری تباه کننده است.

پس، درخت سیب شیرینی باشید که استوار بر جای خود ایستاده و هم هوای همسرش را دارد، هم خودش و هم عزیزان و اطرافیانش را. سیبی سرخ و شیرین که از چهره خندان او دل ها به وجد می آیند.