تحلیل خواب «دنیا جهان بخت» در بیابان

تعبیر-دنیا-جهان بخت
مسئولیت پذیری

دیبا :

خواب دیدم دوتا از دندونایه کرسی پایین سمت راستم خراب شده انگار حالتی که قبلا پر کرده بودم؛ بعد یه لایه رویی ازین دوتا دندون جدا شد که بهم متصل بودن و من عصبانی و خیلی ناراحت شدم و همسرم کنارم ایستاده بود. از چشم او میدونستم اینکه دندونم افتاده ! و همش میگفتم خداکنه خواب باشم .

و در قسمت دیگه دیدم :  همه (پلیس و بقیه ) دارند تو یه بیابون دنبال دنیا جهان بخت میگردن. اون داره بازی درمیاره و خودشو زده به کشته شدن و از خودش یه نشونی هایی تو بیابون گذاشته که بگه آره منو کشتن مثل لباس؛ ولی بقیه فهمیدن که اون داره نقش بازی میکنه؛ ولی من از قبل خبر داشتم که اون زنده است. دوست پسرش اومد بهم گفت تو میدونی اون زنداست. آدرس پیج اینستاشو بهم بده و منم بهش دادم. و سوار ماشین شدم و از اون بیابون رفتم و تو ماشین با گوشی  رفتم تو اینستا که ببینم دارن بهم چی میگن .

 

تحلیل خواب :

دو دندان با رویابین و همسرش مقایسه شده اند: دو دندانی که کنار هم ایستاده اند و دو انسانی که کنار هم قرار دارند. در خواب، لایه متصلی از دو دندان جدا شده است. توجه داشته باشید ارتباط نمادها، آبستن معنی آنهاست. ارتباطات درست را باید پیدا کرد و معنی نمادها را از درون ارتباط استخراج نمود. در حقیقت، نمادهایی هستند که مانند دو قطب همسو یا ناهمسوی آهنربا عمل کرده و از نوع رابطه ای که دارند، می شود معنی آنها را دریافت.

در این رویا، مقایسه دو دندان با زن و شوهر برای این است که رویابین درک کند، دندانها درون دهان خود او قرار دارند و اگر دچار مشکلی شده اند، مسئولیت این مشکل با خود اوست؛ یعنی نباید انتظار داشته باشد، مرد در قبال مشکلات ناشی از عملکرد او نیز مسئول باشد. به عبارت دیگر، رویا زن را به هوش می آورد که گرفتار برون فکنی نشود و مسئولیت مشکلاتی که خود بانی آن بوده به عهده دیگری نیاندازد.

تعبیر دندان آسیا ( دندان کرسی ) پایداری و استمرار در تصرف موقعیت است. دو عدد تعادل و ایستادن نماد مستقر بودن است. زن و شوهر در کنار هم مسئولیت امور زندگی را به عهده می گیرند و هر یک بخشی از مسائل را مدیریت می کنند. این که زن بخواهد از زیر بار وظیفه خود شانه خالی کرده و همه حجم امور را به گردن مرد بیاندازد، می تواند تعادل زندگی را مخدوش کرده و روابط فی مابین را گرفتار تنش کند.

به صحنه بعد برویم. رویابین می گوید: «خدا کنه خواب باشم». گفتن به معنای بروز دادن، خدا نماد خوداتکایی فرد است و خواب بودن یعنی غفلت که ترکیب این سه بر مبنای پازل معنایی می شود: دلم می خواهد از مسئولیت های خودم رها شوم، غفلت داشته باشم و نبینم که چه کارهایی را باید انجام دهم. به عبارتی، بگذارم مرد جای من به فکر این مسائل باشد.

صحنه اول رویا به دیبا می گوید: مانند دندان آسیا باید با پایداری و قوت کنار همسرت قرار بگیری و مشکلات زندگی را هر دو به کمک هم و هم پای هم حل کنید. رویابین، قصد گریز دارد، می خواهد در دنیای عدم تکلیف خود باقی بماند. درست مانند کسی که تازه ازدواج کرده، ولی همچنان در سودای زندگی دوران مجردی و بدون مسئولیت است.

اما، نکته بسیار مهم عصبانیت و ناراحتی فرد است. کاملا طبیعی است که وقتی زن به بخش مربوط به خود عمل نکند، کارها لنگ می زند. مشکل دقیقا همینجا خود را افشا می کند. درحالی که زن وظایف خود را به عهده نگرفته و باعث شده امور زندگی درگیر چالش شود، مسئولیت این چالش را نیز از جانب مرد می بیند و به خود حق می دهد احساسات نامطلوبی در قبال رابطه پیدا کند.

به این ترتیب، در بخش اول خواب با تصویر واضحی از برون فکنی رویابین روبرو هستیم.

به بخش دوم خواب برویم:

در بخش دوم مفهوم موجود در عبارت «خدا کنه خواب باشم»، خودش را با وضوح افشا می کند. خدا کنه خواب باشم، یعنی نمی خواهم مسئولیت زندگی را بپذیرم، برای من همه چیز زود است (این توضیح را لازم است بدهم که دیبا و همسرش دانشجو هستند و تازه عقد کرده اند.)

خواب داری دو بخش اصلی است:

یک- بیابان، خود را به کشته شدن زدن، دنیا جهان بخت، دنبال کردن (فالوئرها از جمله دوست پسر دنیا)، پیج اینستا

دو- پلیس، لباس و ماشین

بیابان نماد بی حاصلی و لم یزرع بودن است. هنگامی که ما در رویا بیابان را می بینیم، یعنی محیطی که در آن ثمره ای قابل حصول نیست. کشته شدن نیز به معنای قطع امکان و ناتوان شدن از اداره امور است (درست مانند معنی افتادن بخشی از دندان).

خواب نشان می دهد، هنگامی که مانند شخصی چون دنیا جهان بخت هدف زندگی به دنبال کشیدن و ناز و نیاز احساسی باشد، فرصت پذیرش مسئولیت در قبال زندگی و ساختن آن را از دست می دهید. پیج اینستا یک نماد کلامی است و باید بر مبنای معنی کلمات تحلیل شود. پیج یعنی صفحه، اینستا گرام هم یعنی نوشتن و رسم سریع و آنی. به این ترتیب، پیج اینستا اشاره به رفتاری هیجانی و عمل کردن بر اساس خواست های لحظه ای و بدون تامل دارد. این که آدم هر لحظه هرچه دلش خواست به آن عمل کند. اما، چنین رویکردی بی گمان رها شدن در سرزمین بی حاصل بیابان است.

البته خواب راهکار را نیز نشان می دهد. پلیس نماد محافظت و لباس نیز مانند پوسته یا زره ای است که ما را از عوارض محیط مصون نگه می دارد. در حقیقت، رویا می گوید، برابر احساسات آنی و خواست هایی که می تواند تعادل زندگی زناشویی را مخدوش کند، قوه حراست و هوشیاری خودت را تقویت کن و اجازه نده احساسات مهار نشده، بستر را برای مشکلات بعدی مهیا کنند.

رویابین در صحنه آخر سوار ماشین خود شده و از بیابان می رود. در حقیقت، دیبا ظرفیت رهایی از چنین چرخه باطلی را دارد. ماشین نماد منش و رفتار فرد است و خروج از بیابان یعنی حرکت در مسیر رهایی از چرخه باطل کنش های احساسی؛ اما مشکلی همچنان وجود دارد. رانند گوشی خود را در می آورد و پی گیر صفحه اینستاگرام جهان بخت است. به بیان ساده، یعنی بینش و ذهنیت رویابین (بر خلاف منش و رفتار بیرونی اش) هنوز تحت تاثیر دنیای بدون تکلیف و سودازده جهان بخت است.

 

منبع: کلاس آموزش تحلیل پازل معنایی