تحلیل خواب درد دندان

تعبیر-درد-دندان
خاموش کردن گفتگوی ذهنی

میثم:

چند شب پیش خواب دیدم‌ که دندانپزشکی هستم…

یکی از دندونهای فک‌بالام درد میکرد. البته دندونی‌بود که چندین سال قبل یکبار پرش کرده بودم …نمیدونم دقیقا کدوم ‌سمت بود اما انگار‌سمت‌چپ‌ فک بالایی بود.

وقتی‌ دکتر کارش رو شروع کرد…من انتظار داشتم که‌ بی حسم‌ کنه چون میدونم ‌که بخاطر دندون درد رفتم ‌دکتر و فکر میکردم خوب قطعآ اول بیحس میکنه بعدا شروع میکنه به کار‌کردن…اما بیحس نکرد

اول انگار داشت سعی‌ میکرد یه ابزاری رو داخل پرکردگی ‌قبلیم فرو کنه تا بکشدش بیرون و بعد انگار با یا ابزار دیگه داشت داخلش رو کامل میتراشید

وقتی داشت میتراشید دندونمو من همش‌نگران یودم‌که هر‌لحظه ممکنه دردم‌بگیره…

دکتر داشت تلاش میکرد … انگار‌خیلی عمیق داشت کار میکرد و من هر لحظه منتظر بودم دردم بگیره…اما دردی نداشتم

با توجه به اینکه یه بار قبلا پر‌شده بود…من فکر‌میکردم…حتما بی حس میکنه چون همش فکر میکردم موقع کار ‌ممکنه به عصب برسه و یا حتما نیاز به عصب‌کشی داره…اما با وجود اینکه ظاهرا خیلی‌ عمیق بود اما نه درد داشتم‌ و نیاز به عصب‌کشی شد…

دکتر اصلا باهام‌صحبت نکرد…منم‌صحبتی نکردم…و وقتی که حس کردم انگار‌تمام‌ داخل دندونمو خالی کرده یا تراشیده…اصلا احساس درد نکردم…برام عجیب بود که چرا درد نداشت…

و در صحنه بعدی خوابم انگار‌داشتم‌با آینه به داخل دهنم و دندونم نگاه میکردم…دیدم‌که دندونم‌‌پر‌شده…سابقا پرکردگیش از نوع سیاه‌بود اما الان‌که تو آینه نگای‌میردم…رنگش روشن…انگار کرم‌یا طلایی‌بود..انگار برق میزد

معلوم بود که قبلا یه بار‌پرشده…چون انگار‌ یه نواحی هنوز‌تیره بود…شایدم داشت برق میزد و من مطمئن‌نیستم که تیرگی میدیدم‌یا برق طلایی یا نقره ای…اما پرکردگی جدید روشن بود…کرم‌ یا طلایی

دکتر رو من‌میشناختم…در واقع همون دندونپزشک همیشگی خودم‌ بود…اما باهم حرفی نزدیم و به این ترتیب کارم ‌انگار ‌تموم شده بود و من از خواب بیدار‌شدم.

 

تحلیل خواب:

هنگام روبرو شدن با مشکلات زندگی چگونه عمل می کنید؟ آیا آرامشتان را حفظ کرده و با اعتماد به نفس در مسیر حل آنها پیش می روید، یا در دام همهمه ذهن و چه باید کردن ها می افتید؟ آیا قادر به خاموش کردن گفتگوی ذهنی و تمرکز قدرتمند روی مسائل هستید یا غوغای با خود حرف زدن و اما و اگر آوردن ها قوه تمرکزتان را مختل می کند؟

رویاها دیده می شوند تا به ما راه رهایی از مخاطرات ذهن را نشان دهند. مشکل شما دقیقا، فروافتادن درچمبره گفتگوی ذهنی و تشویش های نابجای آن است. دندان نماد قابلیت و امکان تصرف موقعیت است. درد نیز اختلال را نشان می دهد. این که درد دندان داشته اید، نمایشگر اختلالی است که در امور زندگی رخ می دهد، مانند مشکلاتی که در کار یا روابطتان پیش می آید. و این یک امر واقعی است، برای همه انسان ها در مسیر زندگی اختلال ناشی از بروز مشکل پیش می آید. اما، بعضی از آدم ها هنگام روبرو شدن با مشکل گرفتار همهمه ذهن شده و به مشکل بال و پری فراتر از واقعیت آن داده و از یک مسئله ساده، معضلی بزرگ و مصیب بار می سازند.

مشکل شما همین ذهنیت معضل ساز است؛ اما چه باید کرد؟ رویا راه درمان را نیز نشان می دهد. کلید رهایی از همهمه ذهن، عملکرد دکتر در رویای شماست. این که تمرکز دارد، یعنی معطوف بودن روی مسئله و این که حرف نمی زند، یعنی خاموشی گفتگوی ذهنی. بهترین مثال برای این قضیه، دوندگان استقامت هستند. دقت کرده اید، آنچنان ذهنشان معطوف به  دویدن است که درد عضلات را حس نکرده و بالاترین درجه استقامت را بروز می دهند.

مانند دکترتان باشید، همهمه ذهن را متوقف کرده و با بالاترین دقت روی مسائلتان متمرکز شده و آنها را حل کنید. البته دکتر دندان پزشک شما بیهوده به رویای شما وارد نشده است. ایشان فردی است که با دقت و تمرکز کارهایش را انجام می دهد. از او می توانید هنر خاموش کردن گفتگوی ذهن را بیاموزید.

ضمنا، آیینه نمادی است که در خواب واقعیت را نشان می دهد. واقعیت زندگی شما این است که اگر ذهن را ساکت کرده و روی هدفتان متمرکز شوید، قادرید مشکلات راه را برطرف نمایید.