تحلیل خواب جعبه انار درون آشپزخانه

زن-مثبت زن-همسر
زن-مثبت
زن-همسر

سمانه:

خواب دیدم که یک جعبه پر انار در آشپزخانه خانه ام هست که روش یه روزنامه ست . مثل دسته بندی سبدهای میوه در تره بار که اماده میکنن. و کنار جعبه یه نایلون هم بود که اونم توش انار داشت. خیلی خوشحال شدم با خودم فک کردم حتما همسرم خریده.

 

تحلیل خواب:

در صحنه اول خواب، شما به عنوان ناظر به فضای آشپزخانه نگاه می کنید. آنچه می بینید، راهکار رهایی شما از مشکلاتتان است.

آشپزخانه نماد تدارک دیدن و مهیا کردن است و رویا از شما می خواهد برای همسرتان در تمام اوقات زندگی، بانویی تمام عیار و رضایت بخش باشید. زندگی زناشویی هنری است که باید آموخت و از مهارت های ارتباط زناشویی برای بهبود مستمر زندگی بهره برد.

رویا همین پیام را برای شما دارد. به انار که دقت کرده باشید دانه های آن همچون عقیق های درخشان در نظم و ترتیبی حیرت انگیز کنار هم نشسته اند. در رویا، انار ثمره ای را نشان می دهد که در اثر نظم و ترتیب به دست می آید. هنگامی که شما خانه دار هستید و خانه خود را مرتب نگه می دارید و نسبت به نشست و برخاست و پوشش خود هوشیار هستید، انرژی مثبتی را به سمت همسرتان گسیل می کنید که در پرتو آن، او نمی تواند شما را دوست نداشته باشد!

اما، یک کدبانو یا همسر خوب بودن نمی تواند مقطعی باشد. اگر هر زمان حالش را داشته باشید و اوضاع بر وفق مرادتان باشد، لبخند بزنید و هر زمان شرایط به سازتان نباشد، خودتان و زندگی تان را رها کنید، طبیعی است که هیچ چیزی سازمان نمی گیرد. روزنامه نماد رهنمود یا راهنمایی مستمر است. باید انضباط و خوب بودنتان ادامه دار باشد. یک زن هوشیار خانه را جایی برای ترنم عشق می کند. در محیط خانه چنان برکه آرامشی را تدارک می بیند که مرد خسته از کار برای رسیدن به خانه بال و پر در می آورد.

در حالی که جعبه از جنس چوب است و استواری را نشان می دهد، نایلون وجهی انعطاف پذیر و شفاف دارد. این دو نماد نیز هر کدام تکمیل کننده وجهی از راهکار هستند. پیش از این گفته بودید، مشکلاتی در زندگی زناشویی تان وجود دارد. سمانه عزیز، قانون خوشبختی در زندگی زناشویی این است که یکی از دو طرف باید نقش متعادلگر را به عهده بگیرد. در حالی که منطقا چنین وظیفه ای با مرد است و این اوست که باید طغیان ها و حالات سیال روحی زن را مهار کند، در بسیاری از مواقع چنین وظیفه سنگینی به دوش زن می افتد. خواب همین معنا را بازگو می کند: باید انارهای شادکامی را درون جعبه چوبی قرار دهید تا در اثر اتفاقات روزانه یا واکنش های نامناسب همسرتان، رفتار شما تحت تاثیر قرار نگیرد. هنگامی که او بد کنشی می کند؛ اما شما همچنان از درون جعبه وجودتان نیک آهنگی را نمایان می کنید، پیام می گیرد که دیگر وقت آن رسیده تا تغییر کند.

برخی از انارها نیز درون نایلون است تا به شما لزوم انعطاف پذیری و رویکرد شفاف را نشان دهد. شفافیت و انعطاف پذیری قدرتمندترین ابزار شما برای تلطیف فضای ارتباط زناشویی تان است.

بسیار خوب، راهکار خواب تحلیل شد؛ اما گره ماجرا کجاست؟ گره را ذهنیت شما افشا می کند: با خودم فکر کردم حتما همسرم خریده!

حتما نماد قطعیت، همسر نماد مقام موازی و همسنگ و خریدن به معنای برگزیدن یا انتخاب کردن است. به این ترتیب، رویا نشان می دهد، شما متوقع هستید نقش متعادلگر را دیگری بازی کند. در واقع، معضل اینجاست که شما در صورتی خوب هستید که خوبی را از طرف مقابل ببینید و چون «هم سر» شما انار نمی آورد، شما به خود حق می دهید که نباید اناری بدهید. اگر او بدکنشی می کند، پاسخ منطق شما بدکنشی است و به این ترتیب بحران عمق می یابد و معضلات زندگی نفسگیر می شود.

دوست خوبم، حالت خوشحالی شما در خواب پیام ظریفی دارد. همان قدر که رفتار نیک همسرتان می تواند باعث جلب رضایت خاطر شما شود، حقیقت این است که رفتار نیک شما می تواند نقش درمانگر و خوشایند برای همسرتان داشته باشد، ولو بر زبان نیاورد.

میخ های جعبه وجودتان را دوباره بکوبید و آن را محکم کنید تا طوفان حوادث انضباط شخصیت شما را مخدوش نکند. درون نایلون انعطاف پذیر و شفاف روابط قرار بگیرید و بهره هایی نیک در مسیر هدایت مستمر همسرتان به سمت زندگی درست پدید آورید. خوشبختی در انتظار انسان های هوشمند آگاه نشسته است.

 

تعبیر خواب انار : ثمره نظم و ترتیب
تعبیر خواب روزنامه : رهنمود یا راهنمایی مستمر