تحلیل خواب بسم الله الرحمان الرحیم و دو پارچه قرمز و سبز

تعبیر-الله-پارچه-سبز
خود اتکایی

ثریا:‏

‏ قراربود امتحانی گرفته شود که همکلاسیهای مدرسه ام چندتا سوالاش رومیدونستن. قبل ازامتحان یکی ازهمکلاسیها چند ‏بارتکرار کرد حواست باشه جواب: «چمنی، چمنی، جهنم» است.‏

انگارسوال  ۳تا جای خالی نقطه چین داشت که بترتیب جوابش این بود.(البته توخواب انگار کلمات چیزدیگری میشنیدم ‏امابمحض اینکه ازخواب پریدم داشتم این ۳کلمه راتکرارمیکردم توذهنم)؛ اما نمی گفت جواب کدوم سوال هست. مثل یک ‏امتحان تستی که بهت بگن جواب گزینه ۱ هست.امانگویند جواب کدوم سوال گزینه۱ هست.‏

برگه سوالات پخش شد.یکی ازهمکلاسیهای دوران مدرسه ام که اسمش طاهره است بالای دیوار روی پشت بامی که روبروی ‏من بود نشسته بود.اونم میخواست امتحان بده. باز برای من تکرارکرد جواب”چمنی، چمنی، جهنم” است.‏

همزمان که نگاهش میکردم ودلم میخواس بپرسم کدوم سوال رومیگی (امانگفتم چون مراقب جلسه داشن نگاهم میکرد) دیدم ‏ازبالای همون پشت بام دوتاپارچه بزرگ مستطیل مثل پرده که یکی سبز بود یکی قرمزآویزان کردن پایین.‏

برگه سوال رو برداشتم وبسم ا.. رحمن رحیم گفتم وداشتم فکرمیکردم این جواب متعلق به کدوم سوال هس که دیدم سوال اول ‏آیه ای مربوط به بهشت هست. فکرکنم اون آیه ” کأس من ماء معین”بود. خواستم با اطلاعات خودم جواب سوال رو بدم که ‏ازخواب پریدم وتو ذهنم داشت این تکرار میشد:

چمنی،  چمنی، جهنم…‏

 

 

تحلیل رویا :

زمانی که خواب مدرسه، دانشگاه یا کلا محیطهای آموزشی را می بینیم؛ یعنی اصول و منطق و مسیر صحیح انجام امور به ما گوشزد می شود. به عبارت دیگر، هدف این نوع خواب ها نشان دادن راه از چاه به رویابین است. این نکته در تمام خوابهایی که بحث کلاس و مدرسه و دانشگاه پیش می آید باید مد نظر باشد.

به تحلیل خواب بپردازیم: امتحان یعنی چه؟ زمانی که بحث امتحان پیش می آید یعنی ظرفیت فرد برای مسئله ای مورد توجه و ارزیابی قرار می گیرد. به رویا بین گفته می شود: «حواست باشد»، یعنی هوشیار باش؛ اما نسبت به چه مسئله ای؟ اصل قضیه در این رویا، عبارت «چمنی، چمنی، جهنم» است. این نمادها کلامی هستند و باید به معنی آنها رجوع کرد.

بنا به فرهنگ دهخدا: چمن . [ چ َ م َ ] (اِ) راه باشد میان بوستان و باغ . (فرهنگ اسدی چ اقبال ص ۳۶۱). راه راست بود ساخته در میان درختان . راه ساخته بود در میان صف درختان . راهی باشد در باغ میان درختان.

چمن در لغت به معنای راه است، راهی در باغ یا بوستان که از دو طرف با درختان احاطه شده است. درخت نیز نماد ایستادگی است.

معنی جهنم چیست؟ عاقبت راه اشتباه، دار مکافات و کیفر پس از مرگ

با این تفاصیل، معنی عبارت چمنی، چمنی، جهنم چه می شود؟

چمنی دو بار گفته شده است. دو هم عدد تعادل است. بخواهیم سوال را جامع تر مطرح کنیم، رویا می گوید: «حواست باشد جواب چمنی، چمنی، جهنم است». به این ترتیب، پازل ما با باز چیدمان معانی زیر ساخته می شود:

هوشیار بودن+طریق درست+استوار (درخت)+نتیجه عمل اشتباه

 

ثریا: قسمت سختش همین جاست. دوبار چمنی معنی ایستادگی و تعادل میده.اما جهنم عاقبت خوبی نیست؟

 

پندار نو: مشکل اینجاست که نگاه شما خطی است. هنگامی چیدن پازل هم می خواهد نمادها را با همان نظم خطی درون خواب کنار هم بچینید، در حالی که پازل یعنی جابجا کردن و محل درست یک نماد را پیدا کردن. پازل معنایی از طریق باز چیدمان بر مبنای استنباط معنایی ساخته می شود.

شما می دانید، کسی که به شما تقلب می رساند، خود بر خطاست و گرفتار جهنم می شود؛ اما پاسخ پازلی که ما در برابرمان داریم، راهی برای رهایی از جهنم است.

«حواست باشد جواب چمنی، چمنی، جهنم» یعنی هوشیار باش،  اجتناب از عاقبت بد در گرو حرکت در مسیر صحیح + استوار ماندن در آن است. اتفاقی که افتاد، حواست باشد با جهنم ترکیب شد تا بشود: هوشیار باش راه رهایی از مکافات این است که…

و چمنی، چمنی یعنی برقرار کردن تعادل احساسی و عاطفی برای استوار باقی ماندن در طریقت صلاح و درست. دقیقا، همین معنی را بخش پایانی خواب نمایان می کند، جایی که رویابین می خواهد خودش پاسخ سوالات را بیابد و می گوید: بسم الله الرحمان الرحیم

دوستی که قصد محبت دارد، خود بر فراز پشت بام نشسته و می خواهد امتحان دهد؛ اما او رفوزه شده است. او مردود شده است چرا که محبتی که می کند دشمنی محسوب می شود. بسم الله الرحمان الرحیم یعنی محبت و دوستی واقعی را شما از طریق اتکا به خود در حق خود می کنید. الله هستی خود محور است و نماد خود مسئول است- کسی که مسئولیت امور را پذیراست.

در نقطه مقابل، پشت بام یعنی موقعیت مخاطره آمیز و شخص دارد سعی می کند تقلب برساند. در این بین، نکته جالب دو پارچه است. به نظر شما دو پارچه سبز و قرمز چه معنایی دارند؟

 

ثریا: قرمز نماد هیجان است.

 

پندار نو: و سبز؟

 

ثریا: حیات و زندگی؟

 

پندار نو: بله دو راه در برابر هم قرار گرفته اند. پارچه به معنای پوشش و محافظ است. دو پارچه آویخته بر دیوار نمایانگر دو راه متمایز هستند، یکی به سمت جهنم و دیگری بهشت. در یکی عواقب بدکنشی دیر یا زود خود را نشان می دهد، فرد خود را در معرض آسیب قرار داده است؛ و در دیگری، افق پیش رو روشن و کنده از عاقبت به خیری است.

توجه داشته باشید، شما با سوالی روبرو هستید که مربوط به بهشت است و ابتدای آن با «کاس» شروع می شود. کاس یعنی جام یا ظرف. آن جام یا ظرفی که درون آن عاقبت به خیری نهفته است کدام ظرف است؟ ظرف رشد و بالندگی شما چیست؟

 

ثریا: اتکا به توانایی خویش؟

 

پندار نو: احسنت! اتکا به داشته ها و محبت واقعی را در رشد توانایی خود دیدن. در واقع، چند هفته پیش برای دوستان خواب زنی را تعریف کردم که هنگام روبرو شدن با جن هایی که در زیرزمین صف بسته بودند با هراس از راه پله باز می گردد و می گوید بسم الله الرحمان الرحیم. آن بسم الله… گفتن معنایی منفی داشت.

در حقیقت، شخص خودخواهی خودش را در پس محبت به دیگران آن هم از جایگاه یک خانم محترم بروز می داد. جن های درون زیرزمین نماد آدم های محروم و طبقه پایین بودند؛ و این شخص خود را خانم می دانست و به جای آن که به جمع آنها بپیوندند و با آنها ابراز خویشی کند، فاصله گرفته بود. می کوشید با محبت کردن از جایگاه یک فرد برتر در حقیقت، نیازهای درونی خود را ارضاء کند.  نماد بسم الله… آنجا منفی بود؛ اما اینجا کاملا مثبت است. این که اگر محبتی می کنید در حق خودتان یا دیگران از جایگاه عزت نفس قائل بودن برای خودتان باشد. انسانی که به خود متکی و با عزت نفس باشد، محبتش خالص و صادقانه خواهد بود.

منظورم روشن است؟

 

ثریا: کمی بیشتر توضیح بدهید.

 

پندار نو: خوب، آن زن به دیگران محبت می کرد تا خود بزرگترش را به تصویر بکشد. معنی آن خواب را فهمیدید؟

 

ثریا: بله

 

پندارنو: در خواب شما قضیه فرق می کند، باید خودتان را باور داشته باشید و به خود متکی باشید. امتحان زندگی برای فرد رویابین همین است. گره رویای شما این بود که در چالش میان پارچه قرمز یا سبز کدام را باید انتخاب کنید. رویا نشان می دهد، انتخاب درست ایستادن روی پای خود و انتخاب رنگ سبز است. در واقع، این که ممکن است دیگران بخواهند از سر احساس دست فرد را بگیرند، چنین دستگیری ای رنگ قرمز است، و جلوی رویش و تعالی فرد را می گیرد. انسان هنگامی که بیاموزد روی پای خود بایستد و امورش را اداره کند، می تواند به تعالی برسد و خوان عزت نفس را پشت سر بگذارد. الرحمان و الرحیم در قبال خود فرد معنا می شود. اگر خود را دوست داری به خودت کمک کن.

 

ثریا: قبل از گفتن جواب سوال توسط اون همکلاسی، سایر همکلاسیها هم این جواب را میگفتند؛ اما نمی دیدمشان.

 

پندار نو: یعنی توسط محیط تحت تاثیر هیجانی قرار گرفتن، این که محیط فردا را به سمت محبتی سوق می دهد که از دلش وابستگی و ضعف ساطع می شود.

 

ثریا: خیلی جالبه وتعبیر شما خیلی جالب وبهت برانگیز!

البته ارتباط چمنی چمنی جهنم برایم ناملموس است. من همچنان خطی بهش نگاه می کنم.

 

پندار نو: چمن یعنی راهی که دو سوی آن درخت است. دوبار تاکید می شود که مراقب باشید در طریق صحت حرکت کنید و استوار بمانید وگرنه گرفتار عواقب خروج از راه می شوید. دو هم نماد تعادل احساسی-عقلی است. یعنی اجازه ندهید عوامل مخرب،  احساسات و عقلتان را تحت تاثیر قرار دهند تا از راه خارج شوید، چون خروج از راه یعنی عواقب وخیم. در واقع، مشکل شما اینجاست که معنی نمادها را با واو عطف ارتباط می دهید؛ در حالی که پازل معنایی یعنی استنباط جاهای خالی…

حرکت در راه هیچگاه به عواقب بد نمی انجامد

 

ثریا: همون ۳ جای خالی که باید پر شود؟

 

پندار نو: احسنت! سه عدد احساس هم هست. وابستگی احساسی به امر ناراست را رها کردن و به خود ایستادن و پیش رفتن.ضمنا باید دقت کنید چرا می گوید چمنی نمی گوید چمن. ی اینجا ی نسبت است، یعنی مربوط به راه صحت…

 

ثریا: ممنونم. توضیحات عالی بود.

اما مشکل اینجاست که این پیام یک کلیت است.وسوالی که الان در ذهن من مطرح است اینه که آیا این خواب روی موضوع خاصی تمرکز دارد یا خیر؟

 

پندار نو: خوب، خوابها مصادیقی هم دارند. یک گره در شخصیت رویابین را افشا می کنند؛ اما آن گره تا زمانی که وجود دارد، طبیعی است که رویابین بارها گرفتار همان چاله می شود.

 

ثریا: یه برداشت دیگه که کردم اینه که اون دوست کسی است که به توانایی خودش اتکا نکرده. درسته؟

 

پندار نو: بله دقیقا. طاهره نماد انسانی است که پارچه قرمز را انتخاب کرده و طبعا گرفتار عواقب این انتخاب نیز می شود.

 

ثریا: اینکه خواب امتحان ببینید که آمادگی ندارید نشانه چیست؟

 

پندار نو: دقیقا موید همین معناست؛ یعنی فرد خودش را برای شرایط و موقعیتی که می خواهد با آن روبرو شود مهیا نکرده است. آدمی که ویژگی های لازم برای مسائل پیش رو را ندیده و تدارک نکرده است. مثلا ازدواج می کنیم اما، مهارت های لازم برای زناشویی را نیاموخته ایم.

منبع: کلاس آموزش تحلیل پازل معنایی