تحلیل خواب بافتن قالی مستطیلی با سه رنگ زرد، قرمز و آبی

تعبیر-قالی-مستطیل
شادکامی

مرجان :‏

خواب دیدم دوتا دخترخاله هام به اتفاق پدر و مادرشان اقدام کردن واسه کانادا زودی هم کارشون درست شده رفتن. بعد منم به ‏مت ۵ ماه رفتم اونجا ببینم خوبه یا نه ، پسرخاله هام مونده بودن ایران خونشون. اونجا یکی از دخترخاله هام میگفت جایی که ‏گرفته بودن قبلا دستشویی بوده (یعنی دستشویی یک خانه بزرگ که صاحب خانه اون رو اجاره داده بود.) یه خونه کوچیک ‏که آشپزخونش کامل سیاه بود حتی کابینت و دیوارها. میگفت اینجا هممون خیلی کار میکنیم و حقوقا کمه. من دلداریش می ‏دادم که بعد چند سال وضعتون بهتر میشه.‏

منم که دیدم اینجوره گفتم بذار برم بلیتم رو عوض کنم زودتر برگردم. تو آژانسی گروگانگیری شد اما آزاد شدیم. بعد یهو به ‏ذهنم رسید چرا قالی بافی نمیکنم؟ رفتم ایران قالی بافی یاد گرفتم. قالی کوچیک به عنوان نمونه بافتم پخش کردم. یکی از ‏خواهرهایم که ساکن آمریکاست، بهم سفارش قالی ۲۰ متری به شکل مستطیل داد. براش بافتم. رنگ زرد و قرمز و آبی ‏داشت. یه قالی گرد هم بافتم ولی یادم نیست واسه کی، گویا برای یک دختر جوانی بود.‏

 

تحلیل خواب :

این خواب از آن دست خوابهایی است که انسان زمانی که تار و پودش را کشف می کند، واقعا لذت می برد. چقدر نمادها به زیبایی کنار هم می نشینند تا پیامی را کامل کنند. نقاشی خدا را می شود دید.

ماه: شناخت متمرکز و دقیق

کانادا: راحتی و فراغت

پنج نماد اقدام کردن است.

در این رویا دو مقطع بسیار جذاب داریم: کاناد………. ایران

در موقعیت کانادا انسان چگونه باید باشد؟ در موقعیت ایران چگونه؟ رویابین به کشف این معما پرداخته است.

ابتدا ببینیم، در موقعیت کانادا افراد در چه وضعیتی هستند؟ کانادا یعنی موقعیتی که انسان باید از فراغت و رفاهی که دارد بهره مند شود و لذت ببرد. اما… آن افراد به جای لذت بردن، گرفتار وضعیتی اسفناک هستند.

 

مسافر: این فرد وقتی برای رفتن به کانادا یعنی جایی که می خواد فراغت و راحتی را بدست بیاره اقدام میکنه …پشیمان میشه و بر میگرده.

 

پندار نو: نه مسافر عزیز، رویا سه فصل دارد:

فصل اول مربوط به چالشی است که او به کشف آن می پردازد. به نماد ۵ ماه دقت کنید. ۵ ماه یعنی ماهیت رویابین کاوشگرانه است. ماه به معنای درک متمرکز و دقیق و ۵ نماد اقدام کردن است. رویابین وارد فرایندی می شود که منجر به درک عمیق او خواهد شد.

 

مسافر: این چالش به جمع خانواده بر میگرده؟

 

پندار نو: صبور باشید. به جای ایده پردازی بهتر است گام به گام خواب را تحلیل کنیم. بعد از تحلیل، تاریکی ها کنار می روند و روشنی خودش را نشان می دهد.

خانه صاحب خانه بزرگ است و در مقابل خانه تاریک اعضاء خانواده خاله قرار دارد. مرد بیانگر بلوغ یافتگی و شخصیت به خود متکی و خانه بزرگ یعنی آرامش چشم گیر که ارتباط مستقیم با معنای کانادا دارد. این که انسان از فراغت و راحتی که نصیبش شده به درستی استفاده کند و به آرامشی عمیق و همه جانبه دست یابد؛ اما خانواده خاله عکس این عمل می کنند. آنها خودشان را گرفتار چرخ های تنگ نظرانه زندگی می کنند و خانه کوچک سیاه رنگ بسیار معنادار است.

رنگ سیاه نماد عدم خودآگاهی است و خانه نماد آرامش. زمانی که خانه به رنگ سیاه آغشته شده باشد؛ یعنی جهل ها و ناآگاهی ها سایه خود را بر آرامش فرد گسترده اند. آنها نمی دانند که باید قدر داشته ها را دانسته و از برکات الهی منتفع شوند. آگاه نیستند که باید از بختی که دارند استفاده کرده و لذت ببرند و به آرامش برسند. این چالش آنهاست و به گونه ای مرجان نیز در این تجربه شریک می شود. او نیز به گونه ای فضای پرآرامش زندگی را درک نمی کند.

 

مسافر: خانه کوچک قبلا دستشویی بوده منظور چیه؟

 

پندار نو: دستشویی راه رهایی از بغرنجی است. باید مرارت کشیدن و به خود سخت گرفتن را رها کرد. آن خانه سیاه جایی است که باید از شرش خلاص شد تا به خانه بزرگ و پرآرامش رسید. در حقیقت، چشمها را باید شست و نگاه مثبت به داشته هایی یافت که داریم. کم نیستند آدمهایی که زندگی معقولی دارند، اما ناراضایتی درونی باعث می شود تا طعم همه داشته ها برایشان تلخ شود.

 

مسافر: و مرجان اقدام هم می کند برای رهایی از آن خانه سیاه.

 

پندار نو: بله رویابین یک کاوشگر دانایی است. خوشبختانه ذهن هوشیاری دارد.

اما، صحنه دوم فوق العاده زیباست: چالش میان بلیط و گروگان گیری. بلیط به مجوز ورود اشاره دارد و مبتنی بر راه و رسم منطقی ورود به مسئله است. گروگان گیری نماد از خود تهی شدن و اختیار دار خود نبودن است. برای ورود باید اختیار ذهن خود را به دست گرفت؛ اما ورود به کجا؟ به ایران. ایران کشوری که در طول تاریخ مردم آن به قانون گریزی شهره هستند و همین امروز از نوع رفتار جامعه می توان عدم انضباط را تشخیص داد. در هنگام روبرو شدن با محیطی بغرنج و آکنده از اغتشاش های ذهنی، چه باید کرد؟

کاوشگر رویابین ما راه را به درستی تشخیص می دهد: قالی بافی! یعنی انضباط میان تار و پود مسائل و مناسبات برقرار کردن. قالی مستطیل شکل است؛ یعنی منطق.

 

مسافر: ابعاد قالی ۲۰متر است؛ یعنی تعادل میان عقل و احساس بر قرار کردن.

 

پندار نو: دقیقا همین طور است. مفهوم انضباط در سه رنگ قالی هم ترسیم شده است. رنگ آبی به معنای عدم پیچیدگی یا فاصله مشخص ایجاد کردن میان قرمز و زرد است. این که فرد بداند مشتاق چه چیزهایی باید باشد و از چه چیزهایی پروا کند. ذهن آبی یعنی ذهنی که ساده و صریح مسائل را می بیند.

و قالی دایره ای شکل یعنی تمرکز و هماهنگی. شکوه رویا همینجاست. رسیدن به خود و از گروگان افکار مغشوش خلاص شدن نیازمند قالی باف شدن است.

 

مسافر: برای دختر جوان قالی بافتن یعنی  با اینکار زمینه رشد خود را فراهم می کند؟

 

پندار نو: ۱۰۰%. بسیار مهم است که بیاموزیم داشته هایمان را درست ببینیم و قدر زیبایی های زندگی را بدانیم. خوشبختانه مرجان ذهنی برومند دارد و رهایی از گره برایش میسر است.

 

مژگان: پنج ماه اونجا بمونم چگونه تحلیل می شود؟

 

پندار نو: اینجا عدد ۵ یعنی اقدام کردن و ماه یک نماد کلامی است که معنی آن شناخت متمرکز و دقیق است. آیا ماه را در دل شب ندیده اید که چون نقطه ای بزرگ و بارز در افق رخ می نماید. مشکل ما این روزی ها این است که دیگر دنیا را نمی بینیم.

به هر ترتیب، جمع اقدام کردن و شناخت متمرکز می شود: اقدام برای شناخت دقیق مسئله.

خلاصه، پیام خواب قدر داشته ها را دانستن و برقرار کردن انضباط ذهنی است. ذهنی که می تواند با وضوح میان چیزهای خوب و بد تفکیک قائل شده و قدر احساسات ارزشمند و لذت بخش زندگی را بداند. برای رهایی از اغتشاش ذهنی باید قالی باف بود، چارچوبی منضبط و مشخص برای مسائل مشخص کرد. به این ترتیب، قالی مستطیل شکل نماد انضباط منطقی و قالی دایره نماد هماهنگی و انسجام ذهنی است. انسانی هوشمند و برخوردار از ذهن صریح و شفاف (آبی) به تعادل و هماهنگی و در نتیجه خوشبختی دست می یابد.