تحلیل خواب ایستاده روی صندلی در دریا

تعبیر-دریا-سد
اصول تربیت فرزند

آمال:

دیشب خواب مریم و مومن و علی طه (پسرشان) رو دیدم. انگار تو دریا بودن. مریم مایو آبی خوشرنگ پوشیده بود و رو صندلی ایستاده بود وعلی بغلش بود. صندلی همینطور رو اب بود و همراه میز ناهار خوری انگار رفته بودن تفریح، خوشحال بودن و کلی هم ماهی تو اب بود که دورشون شنا می کردند.

بعد مریم پرید تو آب و ۳ تایی تو آب شنا میکردند و بازی و خوشحال بودند و ماهی ها هم دورشون بودند.  بعد یک صحنه ای بود که انگار نزدیک دیواره سد دارند شنا میکنند یه دیوار بلند بتنی.

کل این خوابه اول انگار فیلم بود ولی کم کم انگار منم اونجا بودم.

 

تحلیل رویا :

دریا نماد گستره تجارب است- دنیای واقعی که ما وارد آن شده و باید بتوانیم گلیم خود را از آب بکشیم؛ اما طبیعی است که کودک آمادگی ورود به این دنیا را ندارد. وظیفه پدر و مادر از سویی آماده سازی کودک برای به دست آوردن مهارت های زندگی است و از سوی دیگر حفاظت از کودک در برابر مخاطرات تا زمانی که خود قادر به اداره زندگی باشد.

مریم ایستاده روی صندل شناور بر آب که کودک را در آغوش دارد، در حقیقت جلوه همان سد بتونی محکم و بیانگر وجه مراقبت والدین از کودک است. سد نماد مانع و بازدارنده است. در این رویا، سد بتونی نماد مانع محکمی است که مخاطرات را از فرزند دور نگه می دارند. همین معنا با جزئیات در صحنه مریم ایستاده روی صندل شناور نمودار می شود.

صندلی نماد نماد موقعیت یا جایگاه است.

ایستادن نماد مستقر بودن است.

در آغوش داشتن نماد مراقبت است.

به این ترتیب، رویا والدی را نشان می دهد که به گونه ای محکم و پایدار از فرزند خود مراقبت می کند؛ اما این صندلی روی آب شناور است و مریم مایو به تن دارد. زیبایی با شکوه رویا همینجا شروع به نمایان شدن می کند.

آب مایه حیات است و نماد جان بخشیدن است.

مایو نماد انعطاف پذیری لازم برای کسب تجربه است.

به این ترتیب، رویا نشان می دهد مادر ضمن آن که سد محکم و مراقبی هوشیار است، آمادگی لازم برای دادن فرصت های لازم به کودک را نیز دارد؛ فرصت برای به دست آوردن تجارب ارزشمند. در واقع، ماهی های اطراف آنها نماد بهره های مفیدی است که کودک می تواند به دست آورد تا با راه و رسم زندگی واقعی آشنا شود.

والدین با کودک در آب و همراه با ماهی ها شنا می کنند تا با ظرافت، والدینی به تصویر کشیده شوند که مبنای کسب تجربه و رشد کودک را فراهم می آورند. میز غذاخوری نماد چارچوب تعریف شده برای بهره بردن است و بازی، سرگرمی برای کسب مهارت را تداعی می کند.

بنابراین، رویا حامل دو وجه لازم برای تربیت کودک است:

یک- محافظت و مراقبت

دو- تدارک فرصت تجربه اندوزی و یادگیری مهارت های زندگی.

این که رویابین مریم را در چنین وضعی نشان می دهد؛ یعنی او و همسرش چنین بستر سلامتی را برای تربیت کودک تدارک دیده اند.

اما، حالت فیلم بودن تصویر و بعد حضور رویابین در صحنه نشان می دهد او قادر به درک این معنا و رسیدن به چنان کیفیتی برای تربیت فرزند خود هست.

منبع: کلاس آموزش تحلیل پازل معنایی