تحلیل خواب ابرها کنار رفتند و نوری در آن نقطه پدیدار شد

question-mark-chalk-board-woman-thinkingهایده :

داشتم به آسمان نگاه می کردم. رنگ آبی زیبایی داشت و تکه ها ی ابر در آسمان بود. ناگهان یک نقطه از آسمان باز شد و ابرها کنار رفتن و نوری در آن نقطه دیدم. بعد بهم الهام شد که اگر به تعداد تمام پیامبرانی که به زمین امدن صلوات بفرستم، هر آرزویی که داشته باشم برآورده میشه. عدد ۱۲۴ هم به ذهنم آمد.

 

تحلیل خواب:

از آن دسته خوابهاست که انسان را به وجد می آورد. گویا نمادها کنار هم نشسته اند تا طرحی منطقی از راز موفقیت را به رویمان بگشایند. به راستی راز موفقیت و دست یابی به خواسته ها و آرزوهایتان چیست؟

رویا پاسخ می دهد:

به عنوان یک مشاهده گر در صحنه می ایستید. اولین چیزی که توجه تان را جلب می کند، ترکیب آسمان و تکه های ابر است.

تعبیر آسمان یعنی عرصه وقوع

ابر یعنی انتظار داشتن و چشم به راه بودن

شما در حال مشاهده آینده خودتان هستید. آسمان جایی است که در آن اتفاقات خوب و بد زندگی تان رقم می خورد و تکه های ابر اشاره به چشم داشت ها و اهدافی دارد که برای خود متصور شده اید. آیا آنها قابل حصول هستند؟ آیا می توانید به خواسته هایتان برسید و انسان موفقی باشید؟ صحنه بعد راهش را به شما نشان می دهد:

نور نماد آگاهی و شناخت است

ابرها کنار می روند و نوری هویدا می شود. نور نماد آگاهی و شناخت است. اگر اهدافی دارید، برای رسیدن به آن ها باید بصیرت پیدا کنید، باید دانشتان را ارتقاء دهید. از پس ابر انتظار واقعیتی نمودار می شود که شما برای آن تدارک لازم را دیده باشید.

اما، ماهیت دانشی که باید به دست آورید چیست؟

الهام پاسخ را می دهد: به تعداد پیامبران صلوات بفرستید.

تعبیر صلوات

توجه داشته باشید که عبارت بالا نماد کلامی است و باید با توجه به معنی کلمات تحلیل شود. صلوات یعنی درود یا دعا، رحمت و بخشایش است و اینجا معنای اهمیت و قدر قائل شدن می دهد و پیامبر یعنی پیغام برنده یا پیک و اینجا معنای نشانه یا علامت است.

هیچ علمی بدون مطالعه نشانه ها و مستندات قابل حصول نیست. دوست خوبم، به تعداد پیامبران صلوات بفرست یعنی برای تک تک علائم و مستندات مسئله ای که با آن درگیری هستی ارزش قائل شوید و روی آن تامل کنید تا به درکی یکپارچه و معتبر نسبت به آن دست یابید.

عدد ۱۲۴ نیز همین معنا را تایید می کند. یک نماد درک یکپارچه، ۲ نماد فهمی متعادل و ۴ نماد منطق است. جمع این سه عدد می گوید: برای رسیدن به درک یکپارچه و منسجم باید به نحوی منطقی و متعادل امور را بررسی و تحلیل کنید.

نگاه کردن شما به آسمان و گشوده شدن ابرها و نمایش نور نشان می دهد، شما ظرفیت تحلیل دقیق مسائل و توجه به پدیدارها برای رسیدن به یک تشخیص درست را دارید. اگر می خواهید به آرزوهایتان برسید، باید این ظرفیت را در خود تقویت کنید.

البته ماهیت مشاهده گر شما در خواب یک نکته دیگر را نیز افشا می کند. گره شما همینجاست؛ یعنی شما هنوز نیاموخته اید باید مشاهده گری دقیق و تحلیل گری عمیق باشید. هنوز اتفاقات را ساده می بینید و ساده از کنارشان می گذرید، در حالی که خیلی مواقع یک اتفاق به ظاهر کوچک می تواند نشان دهنده یک مسئله مهم باشد. برای مثال، معمولا یک تناقض ساده در گفتار فرد می تواند پرده از نقشه شوم وی برایتان بردارد، خیلی مواقع یک اتفاق ساده می تواند به شما مسیر یک شاهراه و فرصت های خیره کننده را نشان دهد.

نهایت کلام، مشاهده دقیق و تحلیل عمیق راهکار رسیدن به موفقیت است.