تعبیر خواب بیرون آمدن خواهر مرده ام از کفن…

مرد-مسوولمسعود:

خوابی که دیدم در مورد خواهرم است که ۶ سال پیش از دستش دادم. خواب دیدم تو همون آمبولانسی که برای خاکسپاریش استفاده کردیم هستیم. خوشحال بودم چون میدونستم قراره زنده بشه دوباره. کمکش کردم کفنشو باز کنه، نشست روبروم و یک لبخند زدو بهم گفت برای خودت مردی شدی. حس کردم سال ها گذشته و با اشک از خواب پاشدم.
ممنون میشم اگه برام تعبیر خواب را بگویید. با تشکر.

تعبیر خواب:

پیام این خواب به زیبایی درون خود آن منعکس است: برای خودت مردی شده ای، یعنی مردی بالغ، عاقل و مسئول باش. هنگامی که می توانید مانع از به هدر رفتن فرصتی برای خود یا دیگران شوید، بدانید که درنگ جایز نیست. به عبارت ساده، فرصت سوز نباشید و اگر می بینید، امدادی از شما می تواند یک فرآیند را در مسیر خود قرار دهد یا انسانی را از پیله انزوا خارج کرده و به رشد و شکوفایی برساند، به عنوان انسانی عاقل و مسئول وارد عمل شوید.
کفن پیله ای است که فرد را درون خود اسیر کرده و مانع او برای رسیدن به اهدافش می شود. آمبولانس وسیله ای برای رساندن کمک های اولیه به بیمار است. شما نیز به خواهرتان کمک می کنید تا از کفن بیرون بیاید. ضمنا شما می دانید خواهرتان زنده خواهد شد. بنابراین، خواب از شما می خواهد در جایی که تشخیص می ددهید می توانید فرصتی را احیا کنید، دست روی دست نگذارید. همان گونه که در ابتدا گفتم، برای خودت مردی شده اید، هل دادن شما به سمت باور ماهیت وجودیتان است. اکنون شما انسانی بالغ و به تبع آن مسئولی هستید، این ویژگی ها را در خویش بازیابید. آن احساس غم و این که سال ها گذشته نیز، حقیقت تلخی را بیان می کند، اگر کاری نکنید، فرصتی که امروز می تواند جوانه زده و آغاز شود، چه بسا مدت مدیدی در پیله انتظار متوقف مانده و یا هدر رود.
دوست عزیزم، گاه ما می دانیم و سکوت می کنیم، گاه می توانیم و کاری نمی کنیم. به این ترتیب، چه بسا دردها و مشکلات را برای خود یا دیگران پذیرا می شویم، زیرا روزی در بی عملی به سر برده و حاضر نشده بودیم از خود واکنش درستی نشان دهیم. بصیرتی که خدا به شما داده را غنیمت شمرده و به عنوان یک انسان عاقل و مسئول نقش آفرین باشید.

 

مطالب بیشتر درباره تعبیر خواب