بچه ایستاده بر اجاق گاز!

Friends - one teenage girl comforts anotherرویا:

سلام
من خواب دیدم خواهرم فرزندی به دنیا آورده رنگ پوست بچه به مادرش شبیه بود و بقیه اعضای صورت به پدرش .
خواهرم هیچ علاقه ای به فرزندش نشان نمیداد و او را دوست نداشت من در خواب خیلی دلم برای آن بچه میسوخت .در قسمتی از خوابم دیدم بچه روی اجاق گاز ایستاده بود به خواهرم گفتم اما او اهمیتی نداد !در همین حین بچه یک قدم جلو گذاشت پایش سوخت و بر زمین افتاد من سریع رفتم و او را بغل گرفتم احساس میکردم به جز اندکی سوختگی کف پا مشکل دیگری برایش پیش نیامده.
____________________________________________________________________
باید بگویم شخصیتی که برای خواهرم در خواب دیدم هیچ شبیه خودش نیست و حدود شش ماه است که بچه دار نشده بهمین دلیل برای بچه دار شدن مراحل آزمایش را طی میکند.
ببخشید یادم رفت بگم رنگ چشمای بچه سبز بود.

تفسیر:

در برابر مشکلات دیگران، بدون توجه به منافع شخصی و خویش یا بیگانه بودن، احساس مسئولیت کنید. بسیار مهم است که احساس مسئولیت در شما نهادینه شود. برای یک آدم مسئول، کودکی که عذاب می کشد، فرزند خود است. همچنین اگر فرد مسئول باشد، نسبت به تمام سازمانی که در آن کار می کند، حس توجه و رسیدگی دارد. در واقع، باید درک کنیم که اگر دزد می خواهد به خانه همسایه ما بزند، در حقیقت دارد به خانه ما دستبرد می زند.
در رویای شما، رنگ پوست کودک شبیه خواهرتان و چهره او شبیه پدرش است. بنابراین، چالشی ایجاد می شود بین این که با شما نسبتی دارد یا نه. آدم به صورت طبیعی برای کسانی که با او نسبت دارند، اهمیت قائل است؛ اما اگر نسبتی وجود نداشته چه؟ در ضمن، خواهرتان حضور دارد و مسئول مستقیم کودک است. آیا در حضور او صحیح است که شما بخواهید درگیر شوید؟ این چالش ها را شما به درستی پشت سر می گذارد: جان کودک بسیار مهمتر از هر اما و اگری است.
دوست خوبم، اگر پیرامون شما آدم هایی نیازمند دست های مهربان شما هستند، با شبهات بی جا خودتان را کنار نکشید. آدمی که از دستش مهربانی ساخته است، چرا باید آن را دریغ کند. اگر می توانید به همکارتان کمک کنید تا کارش را بهتر انجام دهد، بسیار خوب دور از حس بشردوستانه است که این کار را نکنید.
اما، خواب پیام دیگری نیز دارد. زیاد روی خواهرتان تعصب نشان ندهید. هر انسانی گرفتار نقص و کاستی هایی است. رویا نشان می دهد که خواهر شما آن گونه که باید و شاید به مسئولیت هایش در قبال زندگی عمل نمی کند. چهره کودک شبیه همسر اوست، یعنی اشاره به کارهایی دارد که زن باید در قبال کسی که ادعای دوست داشتنش را دارد انجام دهد. بسیاری از زنان ما می گویند همسرشان را دوست دارند؛ اما به راستی رعایت حال او را نمی کنند. مرد خسته از کار بر می گردد و با شعله های اجاق گاز بهانه گیری زن روبرو می شود. زمانی که مرد برگشته زن مدتها خودش را سرگرم صحبت کردن تلفنی با آشنایان می کند، غذا را به موقع آماده نمی کند، متوجه احساسات مرد نیست و… اولین شرط یک عشق صادقانه توجه به احساسات طرف مقابل است.
درباره خواهر شما، شاید تکاپو برای بچه دار شدن، عاملی شده باشد که همسرش را گم کند و نداند مشغول کم توجهی نشان دادن به خواسته ها و حالات اوست.