تعبیر خواب گل هایی را دانه دانه به من داد

ظاهر-زیبا-طلبسمیرا:

من خواب دیدم شخصی که دوستش دارم به یه بچه کاغذ سوخته داد که به من بده و از من پرسید بوش رو دوست دارم یا نه؟ من هم گفتم نه این چیه دیگه؟ نمی خوام. بعد یه شاخه گل به بچه داد که به من بده و بعد خودش یه بغل گل واسه ام آورد و دونه دونه بهم داد. نمی دونم تعبیر خواب اون کاغذ سوخته؟ ممنون می شم کمک کنیدو تعبیر خواب را برایم بگویید.

 

تعبیر خواب :

نکته مثبت در شما، نفس تمیزی است که دارید. گل و کودک اشاره به همین تمیز بودن نفستان دارند. آدمی که غرایزش هنوز پاک است و نفسانیت های زشت و ناروا در او جاگیر نشده؛ اما مشکلی که وجود دارد، عدم تربیت نفس و باقی ماندن در وضعیت کودک درون است. خواب از شما می خواهد مسیر رشد شخصیت را در پیش گیرید و به سمت وجه بالغ و اندیشمندتان حرکت کنید.

کسی که دوستش دارید نماد خواستنی ها و تمایلات درونی تان است. او گلهایی را شاخه شاخه به شما می دهد؛ یعنی تصمیم گیری شما در مسائل مختلف مبتنی بر احساس خوبی است که از آنها دارید. درست مانند کودکی که به سمت چیزهای رنگی کشیده می شود، شما نیز به سمت آن چیزهایی که خوشایند به نظر می رسد سوق می یابید و در این مسیر، توجه ای به منطق مسائل ندارید. آن بوی کاغذ سوخته همین نکته را نشان می دهد. سوختن در خواب بیانگر شعله های هوس و خواست های درونی است و تعبیر خواب کاغذ منطق و راه و رسم عقلایی را نشان می دهد. بنابراین، رویا نشان می دهد خواستهای شما بر منطقتان چیره شده و آن را سوخته و کنار می گذارد. اما، آیا این سبک رفتار صحیح است و شما را به کامروایی و خوشبختی می رساند؟

دوست عزیز، خواب از شما می خواهد به آن کودک نیک نگاه کنید. کودک بعد یکپارچه شخصیت شماست که باید برای تعالی و رشد آن کوششی عقلایی را آغاز کنید. راه خوشبختی شما نه در کودک ماندن که در پذیرش الزامات منطقی و گرفتن تصمیمات از روی درایت و عاقبت اندیشی است.

از این که بگذریم، رویا پرده از راز کوچکی نیز بر می دارد: آن مرد احتمالا برای شما یک انتخاب صحیح و مبتنی بر الزامات عقلی نیست. در واقع، شاید بتوان به او بعنوان یک همبازی کودکانه نگریست و با او خوش بود، اما بعید است در او برای شما شریکی بالغ و کمالی آرامش بخش دیده شود. توصیه می کنم در این رابطه، احساسات را کنار گذاشته و به تمام جوانب مسئله دقت کنید.