به نوزاد هندوانه دادم

هندوانه-خوردنفایزه:

سلام . من مجردم .خواب دیدم پسری بدنیا آوردم که بغلم است و دور اون پتو پیچیدم و بهش هندوانه دادم اون خورد و حرف زد گفت خیلی خنک است و بابام کنارم بود و بهش گفتم که بچه ام حرف می زند . از شما ممنون میشم تعبیر خوابم را بگویید . از این که با سایت شما آشنا شدم خیلی خوشحال شدم . از شما تشکر می کنم.

تفسیر:

با بروز دادن توانایی هایتان و نشان دادن کارهایی که از دستتان ساخته است به آشنایان و نزدیکان باعث شادی دل آن ها شده و خودتان نیز انرژی مضاعفی بگیرید. اختراعی که در سینه مخترع محبوس بماند، به نام شخص دیگری ثبت خواهد شد و هنرمندی که هنرش را بروز ندهد، گویا خالق هیچ بوده است.
کودکتان را پتوپیچ کرده اید. نام سوره ای از قرآن نیز اشاره به همین وضعیت دارد. در سوره مزمل خدا به محمد می گوید ای پتو به خود پیچیده… به پا خیز. دوست خوبم، پتو نشان دهنده حفظ کردن از سرماست و حال آن که هندوانه میوه ای تابستانی است. آیا شما وسواس بیش از حد نشان نمی دهید؟ هندوانه همان گونه که کودک می گوید مایه خنکای دل است و باعث می شود دل شما و عزیزانتان خنکا بگیرد. در حقیقت، داشته ای که دارید را افشا نمی کنید. حال آن که اگر به بروز ظرفیت هایتان بپردازید و کارهایی که از شما ساخته است را برملا کنید، نزدیکانتان و حتی خودتان از آن جلا یافته و دلهایتان شادمانی می گیرد.
زمانی که به پدرتان حرف زدن کودکتان را می گویید، پدر نماد کسی است که ظرفیت ها را به شما ارث می دهد. در حقیقت، شاید پدرتان فردی بوده که با وجود استعدادهای زیاد، هیچگاه از استعدادهایش به درستی استفاده نکرده است. پس، چون او نباشید و با اتکا به داشته هایتان خنکای هندوانه را در دلتان تجربه کنید. اگر توان پرواز دارید، به بلندای آسمان اوج بگیرید.