بخاطرسپاری شماره تلفن راننده تاکسی

elhamفکرکردن:

سلام باتشکر از سایت خوبتان،من چند وقت پیش خواب دیدم ک یک مرد جوان قرار بود بیاد دنبالم و ی جورایی شبیه به تاکسی دار بود و برسونم خونمون
بعد بهم شماره داد ک هروقت خواستم برگردم خونه زنگ بزنم برسونم
من اون لحظه خودکار نداشتم شمارشو بنویسم و حفظش کردم
از خواب ک بیدار شدم شمارش یادم بود دقیقا همونی ک تو یخواب حفظ کردم
دلیل حفظ کردن شماره تو یخواب و اینکه بعد از خواب هم حفظش باشی چیه؟؟
یعنی اون شخص تو واقعیت بامن کاری داشته ک اومده خوابم؟

تفسیر:

اگر می خواهید به آرامش برسید و امورتان به روال بیافتد، در ذهنتان انضباط برقرار کنید. آدمی که سرش محل آمد و شد فکرهای مختلف است، طبیعی است که سرسام می گیرد و درون تارهای عنکبوت ذهن خودش اسیر می شود.
تاکسی انواع و اقسام آدم ها را سوار می کند. در نتیجه، محلی برای تراکم فکرهای متنوع و ناهمخوان است. در مسیر خانه هستید، یعنی حرکت به سمت آرامش و راننده تاکسی به شما شماره تلفنش را می دهد تا دیگر لازم نباشد سوار تاکسی های مختلف شوید و به خانه بروید. تعبیر آن می شود، انضباط ذهن لازم دارید تا آرامش زندگی تان را بازیابید. البته اعدادی که به خاطرتان مانده نیز تاکیدی قدرتمند بر همین معناست: همان گونه که اعداد مختلف در کنار هم شماره تماس فرد خاصی را مشخص می سازند، ترتیب منطفی مسائل را رعایت کنید و قواعد درست برنامه ریزی و تصمیم گیری را بیاموزید تا استرس هایتان کاهش یافته، ضریب موفقیتتان بالا برود.
دوست خوبم، شماره هایی که به یادتان مانده نسبتی منطقی با هم دارند. نسبت منطقی آن ها آدرسی است که می دهند و شماره موبایل فرد خاصی را مشخص می کنند. بنابراین، درک کنید هنگام فکر کردن درباره مسائل مختلف، باید ربطی با موضوع شما داشته باشند؛ و اگر ربط دارند، در کجای موضوع می نشینند.
اما، این که شماره تلفنی که به خاطر دارید، چه مصداقی می تواند داشته باشد: دو حالت دارد، یا نام آن فرد ارتباطی با سلامت فکر دارد. برای مثال نامش حکیم، مقصود یا نظائر آن است یا خصوصیات اخلاقی وی دارای چنین انضباطی هستند.