با صدای بلند از من میخواست که اسم «امام علی النقی (ع)» را صدا بزنم

بیهودگی-پوچیشهرام:

خواب دیدم کسی از جایی با صدای بلند از من میخواهد که اسم امام علی النقی را صدا بزنم؛ اما نمیدانم چرا باید این کار را بکنم و از او چه میخواهم. ضمنا” در جایی که میشناسم اما نمیدانم کجاست جهت تهیه مشروبات الکلی رفته ام و آن را گرفته ام آنهم در یک دیگ.

تفسیر:

چرا زنده هستید و چه هدفی در زندگی دارید؟ اگر پاسخ این سوال ها را نمی دانید، خوابتان پاسخ را این گونه بیان کرده است: راه منطق را در پیش بگیرید تا زندگی تان معنا پیدا کند.
دوست خوبم، صفت امام دهم هادی است و شما در خواب باید او را صدا بزنید؛ یعنی طلب روشنایی و راهیابی به مسیر صحت کنید. اما، شما نمی دانید چرا باید او را صدا کنید و از او چه می خواهید. در حقیقت، هدایت هم خوان با عقلانیت است. رویا شما را فرا می خواند تا ذهنتان را از غبار سردرگمی نجات داده و با اتکا به اصول عقلانی برای زندگی تان هدف و مسیر روشنی انتخاب نمایید.
اما، مشروب گرفتن در دیگ ترکیب جالبی است. مشروب به معنای خود را به فراموشی زدن است و دیگ وسیله ای برای پختن و به کمال رساندن شمرده می شود. جمع این دو نشان می دهد دم به بی خیالی سپردن و امور را جدی نگرفتن زندگی شما را تهدید می کند. دوست خوبم، انسانی که عقل را زمین بگذارد، دیر یا زود زمین خورده و گرفتار بی هدفی و تحیر می شود. زندگی را جدی گرفته و برای خوشبختی تان تلاش کنید.

پاسخ شهرام:

متشکرم,تعبیری بجا از خوابم بود البته روزگار فعلیم همینطور است که گفته اید و با اینکه اصلا” دوست ندارم در بیهودگی مفرطی بسر میبرم و عقلم به جایی نمیرسد.
باشد تا رحمت ایزدی شامل حال همه ما شود.