تعبیر خواب ایول گفتن …

تلاش-موفقیتآیدا:

باسلام.اول میخواستم این نکته رو به شما بگم که من خیلی به پسر عموم علاقه دارم اونم هم چنین.من پنج شنبه قبل از نماز صبح خواب دیدم که زن عموم از شمال زنگ زده {چون شمالی هستن} و به مامانم میگن ایدا و صالح {پسر عموم} به هم میان و همون جا خواستگاری کردن من هم یادمه که خیلی تو خواب خوشحال شدم و فامیلهای دیگه که در اونجا حضور داشتن به من نگاه میکردن و تعجب کرده بودن که زن عموم این درخواستو داره و به من میگفتن ایول.{لطفا تعبیر این خواب و به من بگین خیلی پیگیرم.ممنون}

تعبیر خواب :

این که از خودتان بیایید، این که گرفتار خودستایی بشوید سم زندگی تان است. مراقب باشید چنین رفتاری در شما دیده نشود. در واقع، اگر قصد رسیدن به هدفی را دارید خود را شایسته آن نشان دهید. مگر می شود قیافه گرفت و خود را بالا بالاها دید و بعد انتظار داشت دیگران به آدم بگویند: ایول؟!

تعبیر خواب تلفن و تعبیر خواب ایول گفتن

تلفن نماد دریافت اطلاعات است و زمانی که زن عمویتان می گوید به هم می آیند، اشاره او به رفتاری است که از شما دیده و متناسب با خواست و آرزویش بوده است. در حقیقت، رویا نشان می دهد زن عمویتان آدم درستی است و اگر شما رفتار مناسب را از خود نشان دهید، قادر هستید او را تحت تاثیر قرار دهید. ایول گفتن فامیل نیز همین معنا را تصریح می کند و بیانگر این است که از دید دیگران خوب از پس کار برآمده اید.
دوست خوبم، بیایید خواب را فراتر از بحث علاقمندی تان ببینیم، اگر دوست دارید موفقیت قرین راهتان شود، باید سخت تلاش کنید و خود را لایق موفقیت بنمایید. در خیال بسر بردن و برای رسیدن به اهداف بزرگ زندگی تلاش نکردن، به معنای کشیدن کارت قرمز برای خود و از زمین بازی اخراج شدن است. پس، به گونه ای رفتار کنید که اولا کارت قرمز نگیرید و فراتر از آن گل پیروزی را به ثمر رسانید.