تعبیر خواب مرده با انگشت به من اشاره می‌کرد

زندگی-فرصت-لذت-واقعیسحر:

سلام,من خواب یک دختر ناشناس مرده را دیدم که انگشت اشاره اش رو به من است و بدون هیچ نوع زخمی روی بدن یا صورت و لباس بسیار شیک در یک نمازخانه مرده بود. تعبیر خواب مرا بگویید. متشکرم

تعبیر خواب:

واقعیت های زندگی را بپذیرید. دوست خوبم، این روزها زنان و مردان ما هزار کار می کنند تا با انواع اعمال جراحی زیبایی و لوازم آرایشی خودشان را همانند مانکنی زیبا و همیشه جوان نشان دهند. این آدم ها همیشه در اضطراب و استرس هستند، زیرا نفس زندگی را گم کرده اند و نگاه مادی و این جهانی وجودشان را فرا گرفته است. داستان خواب از این دست مسائل سخن می گوید.
فضای خواب درون یک نماز خانه می گذرد. نمازخانه جایی است که انسان دربرابر خواست خداوند سر تسلیم فرود می آورد. بنابراین، تعبیر خواب نمازخانه پذیرش قوانین هستی و واقعیات زندگی است. در آنجا، زن جوانی با ظاهری بسیار آراسته مرده و انگشت اشاره اش به سمت شماست. در حقیقت، ظاهر آراسته او همان وافعیت برهنه ای است که باید درک کنید و انگشت اشاره از شما می خواهد این را بفهمید. همه ما پیر خواهیم شد، همه خواهیم مرد و هم فرصت زندگی را از دست خواهیم داد. پس تا زنده هستیم درست زندگی کنیم و از محتوای بودنمان لذت ببریم. در بخش «الیاف طلایی فکر» مطلبی هست با عنوان «زندگی کنیم…» آن را مطالعه کنید.

 

مطالب بیشتر درباره تعبیر خواب