افتادن کلید از دهان دختر کوچولو

دختر-بچهآنی:

سلام،پسری ازاقوام سالها من رو دوست داشت ولی هردو مغرور بودیم و به هر حال اون ازدواج کرد با کسی که خیلی باخواسته هاش جوردرنمی آمد . بارها خوابشو دیدم که مواظبمه وبه من ابرازعلاقه میکنه
اما بارها خواب دختر کوچولوشو دیدم مبنی بر اینکه : یا دارم بهش شیر میدم یا بغلمه و با من حرف میزنه یک بارهم دیدم یک کلید از دهنش انداخت تودستم.معنی اینها چی میتونه باشه؟

تفسیر:

می دانید دوست خوبم، یک زمانی لازم است آدم به اصطلاح رفرش کند، ذهنش را قشنگ غبار روبی کند و از نو شروع کند. بدون چنین غبار روبی اساسی ای همواره در خاطرات گذشته اسیر خواهید بود.
این که آن پسر از شما مراقبت می کند، در حقیقت نشان می دهد روحیه ای وابسته به غیر و گرفتار گذشته دارید. از حالت کودکی خارج شده و به عنوان یک فرد بالغ به آینده چشم بدوزید.
اما، آن دختر بچه در حقیقت نفس شماست که نیاز به از نو زاده شدن و از نو شروع کردن دارد. بچه کلیدی از دهان به دست شما می اندازد تا راه را نشانتان دهد. ما با دهان حرف می زنیم. بنابراین، دهان نماد اندیشه های ماست. زمانی که دختر از دهان کلید می اندازد، یعنی راه رهایی کودک شدن (بخوانید نو شدن) اندیشه تان را به شما نشان می دهد. کلید در دستتان قرار می گیرد، زیرا این شما هستید که با عزمتان و رفتارتان می توانید ذهنتان را از گذشته ها بشویید و زندگی جدیدی را آغاز کنید. سررشته امور در دستان شماست، به عنوان زنی بالغ (رها شده از زندان کودک درون) با واقعیات روبرو شده و به سمت تازگی ها حرکت کنید.

پاسخ آنی:

ممنون از تعبیر زیبا و به جاتون.