از پنجره شاهد دعوای سگ ها وگربه ها بودیم

سگ-گربهالهه:

با عرض سلام و خسته نباشید.من خواب دیدم تو خونه خودم (متاهلم) خاله ام و فرزندانش میهمانن، بعد در حیاط خانه چندین حیوان با هم دعوا میکنند و سرو صدا. چند سگ و گربه،نمیدونم حیوانات دیگری هم بودند یا خیر. دقیق یادم نمی یاد فقط یادمه گربه ای به گربه دیگر حمله کرد و دستش را قطع کرد و به دندان گرفت و برد ,ولی خونی نیامد، اما در یک حمله دیگر که آنقدر هم شدید نبود فواره خون از بدن گربه روان شد و همین طور کشمکش بود و دعوا . ضمنا شب هم بود. من و شوهرم و میهمانان هم از پنجره نظاره گر بودیم و در مورد صحنه حرف میزدیم.تعبیرشو میخواستم با تشکر.

تفسیر:

در سال های اخیر، پدیده هولناکی که در جامعه شیوع یافته، بی توجهی به دیگران و فقط به منافع خود اندیشیدن است. این فقدان مسئولیت اجتماعی را می توان به وضوح در حوادثی چون میدان کاج و پل مدیریت دید. آدم هایی که به جای مقابله با متجاوز، گوشی های موبایلشان را در آورده و مشغول فیلم برداری از صحنه شده بودند. در رویای شما همین عدم مسئولیت دیده می شود.
آدم هایی که از پنجره به نظاره نشسته اند و درباره نزاع حیوانات گپ می زنند، گویا از تماشای صحنه تفریح می کنند، به جای آن که مداخله کنند و مانع شوند. حیاط نیز محلی برای گرد هم آمدن و تفریح کردن است. اما، در جایی که باید از با هم بودن لذت برد، حیوانات مشغول دعوا هستند. سگ نماد توجه است. اما، در این رویا، عدم توجه را نشان می دهد و نماد افرادی است که فقط به خودشان می اندیشند. گربه نیز شور و شوق و جست و خیز زندگی است و در رویا افرادی را نشان می دهد که حتی به قیمت آسیب رسیدن به دیگران در پی لذت ها و شور و شوق خودند.
در حقیقت، شما هم که در پشت پنجره و آسایش امنتان به نظاره نشسته و مداخله نمی کنید، حس توجه به غیر (نماد سگ) را رها کرده و به لذت بردن خودتان (نماد گربه) پرداخته اید.
دوست عزیز، درد دیگران را درد خودتان ببینید و سعی کنید شادی هایتان را با دیگران سهیم شوید.

۲ نظر

  1. گاز گرفتن دست سگ توسط گربه ای بزرگ در باغی پر از درختان میوه

    با تشکر:تفسیر کنید؟