آموزش تعبیر خواب / سبک پازل معنایی

عضویت در کلاس آموزش تعبیر خواب

خوابهای معمولی که می بینیم، درباره گره هایی هستند که در مسیر زندگی ایجاد اخلال می کنند. تحلیل پازل معنایی رویا یک روش جدید و کارآمد در رمزگشایی از نمادهای خواب است. با پرداخت حق عضویت ماهانه ۲۰ هزار تومان این امکان برای شما مهیا می شود تا با مبانی این روش موثر در تحلیل رویا آشنا شوید.

روزهای زوج ساعت ۱۰ شب، خواب یکی از اعضاء به صورت گروهی تحلیل می شود تا شما با روش تحلیل پازل معنایی آشنا شوید.

جهت درخواست عضویت با آی دی [email protected] در تلگرام تماس بگیرید.

 تنها مرجع تحلیل پازل معنایی خواب

چند تصویر از فضای تعاملی کلاس:

11

12

b3

b4

b5