استخاره روز

سوره احزاب آیه ۶۷

احزاب-آیه-67

و می‌گویند: «پروردگارا، ما روسا و بزرگتران خویش را اطاعت کردیم و ما را از راه به در کردند.» سوره احزاب، آیه ۶۷ مسئله فریب خوردن همیشه این نیست که طمع ما را تحریک کنند و به بیراهه سوقمان دهند. گاه فریب خوردن در این است که ما را مجاب می‌کنند که ذلیل هستیم، در باور ما حقارت را حک …

بیشتر بخوانید »

استخاره روز

… گردنکشان را است بد بازگشتگاهی (سوره ص، آیه ۵۵) کسانی که خرد را پس می‌زنند و برای رسیدن به خواسته‌شان هر امر نامعقولی را پیشه می‌کنند، بی‌گمان در دام تلاش غیرمنطقی خود گرفتار خواهند شد. آیا کسی که بی‌گدار به آب می‌زند،‌ نتیجه‌ای جز ناکامی را می‌تواند انتظار بکشد؟ هنگامی که دلایل موجه و معتبر به تو فرمان توقف …

بیشتر بخوانید »

آل عمران آیه ۱۹۰

آل عمران-190

در آفرینش آسمان‌ها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز، نشانه‌هایی برای خردمندان است. (سوره آل عمران، آیه ۱۹۰) فرد خردمند به چرایی و چیستی محیط پیرامون توجه نشان می‌دهد. در واقع،‌شناخت نشانه‌ها کلید فهم وضعیتی است که فرد در آن قرار دارد. در پرتو چنین درکی است که می‌تواند راه را از چاه باز شناسد و …

بیشتر بخوانید »

سوره مومنون آیه ۱۴

لذت ساختن و تولید

… بزرگا خداوندا که بهترین آفرینندگان است. (مومنون/ آیه ۱۴) فطرت ما، برای اختراع و ابداع، ساختن و آبادانی ارزش قائل است. آیه اشاره به همین معنا دارد. دوست خوبم، اگر در نگاهت ویران کردن و خراب کردن زندگی دیگران جذاب و خواستنی می نماید، بدان گرفتار فریب شیطان شده ای. مانند خداوند باش که از آنچه ساخته به وجد آمده و …

بیشتر بخوانید »