سوره اعراف آیه ۱۱۶ / ظاهر می‌تواند فریبکار باشد

اعراف-116
اعتماد نادرست

گفت شما بیفکنید؛ و چون افکندند، مردمان را چشم بندى کردند و به هول و هراس انداختند و جادویى سترگ به میان آوردند.

سوره اعراف آیه ۱۱۶

پرزنت عالی، تخصص صفر

مراقب باشید ظاهر قضیه چشم‌های شما را نفریبد. ریشه کلاهبرداری بر تحریک طمع و ایجاد توهم سود نهفته است. ظاهر فریبنده مانند یک دام رنگارنگ است که ما را به سمت خود جذب کرده و سپس مورد سوء استفاده قرار می‌دهد. در جامعه امروز ما که همه چیز به سمت ظاهرسازی پیش رفته است،‌کم نیستند مدیرانی که به جای تخصص در حرفه، تخصص اصلی آنها در شومن بودن است، رنگین کمانی افسانه‌ای از لغات و قدرت پرزنت عالی باعث می‌شود، خود را مدیری بی‌همتا نشان دهند، در حالی که فقط یک شومن هستند.

حتی در خانواده نیز گاه فرزند به گونه ای خود را حرف گوش کن و پسر خوب/ دختر خوب نشان می‌دهد که با فراغ بال به کاناپه تکیه می‌دهیم و چای می‌نوشیم، در حالی که او در پس پرده، مشغول امری مخاطره‌آمیز است. دقت نظر منطقی‌تان را افزایش دهید،‌ هوشیار باشید و اجازه ندهید کیفیت بالای پرزنت فرد،‌ باعث شود دست از بررسی منطقی بردارید. ارزیابی‌های فنی در بسیاری مواقع چیزی خلاف ظاهر را نشان می‌دهند.