سوره کهف / چشم انداز روشن

کهف-110
چشم انداز

بگو جز این نیست که من بشرى هستم مانند شما وحى مى شود به سویم که خداى شما است خداوند یکتا پس آنکه امید دارد ملاقات پروردگار خویش را باید بکند کردارى شایسته و شریک نگرداند به پرستش پروردگار خویش کسى را.

سوره کهف آیه ۱۱۰

پذیرش شرایط و انطباق با الزامات مسیر، مفهوم بنیادی این آیه را تشکیل می دهد. تا زمانی که واقعیت را آن گونه که هست نپذیریم، قادر نیستیم ابزار در دسترس را شناسایی و امکاناتمان را برای رسیدن به هدف متمرکز کنیم. والدین باید ویژگی‌های کودک و بدخلقی‌ها او را به عنوان واقعیت بپذیرند و سپس، از داشته‌های خود برای اصلاح رفتار کودک بهره ببرند. بدون شک، کسی که با چشمانی باز تلاش می‌کند، قادر به کسب موفقیت خواهد بود.

در شرکت‌ها،‌ چشم‌انداز بدون توجه به واقعیات بازار قابل تدوین نیست. شرکت‌های موفق در بستر واقعیات بازار نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی می‌کنند. در نتیجه، می‌توانند اهداف و استراتژی‌های مناسب برای کسب موفقیت را تدوین نمایند.

شرایط را به درستی بشناسید، اهدافتان را مشخص کنید و با جدیت و تمرکز به سمت آن‌ها حرکت کنید. روح آیه همین است:‌ محیط بازی و قواعد آن را بشناس، توانایی‌های خود را بیاب و بهترین تلاشت را با بالاترین تمرکز برای پیروزی داشته باش.