سوره مومنون آیه ۱۰۹

مومنون-109
منطق حل مسئله

همانا بودند گروهى از بندگانم مى گفتند پروردگارا ایمان آوردیم پس بیامرز ما را و رحم کن بر ما و توئى بهترین رحم کنندگان.

سوره مومنون آیه ۱۰۹

ایمان به معنای پذیرش و پیروی از اصول است. اگر قصد اصلاح حرکت خود را دارید یا می خواهید انحراف را به حداقل برسانید، منطق سیستم، راه را به شما نشان می دهد. بنابراین، چنانچه با مشکلی روبرو شده اید، به جای سردرگمی به بازخوانی اصول موضوع بپردازید تا خطاها مشخص شوند.

خانواده ای که دچار تنش شده باید ببیند کدام یک از اصول ارتباطی را نقض کرده است. شرکتی که با افت سود روبرو می شود، باید به بازخوانی استراتژی و فرآیند اجرا بپردازد. مشکلات از ناکجا آباد نمی آیند. هر مشکلی را می توان در قالب یک یا چند مسئله قابل تحلیل تجزیه کرد و با ارزیابی فنی به راهکار صحیح دست یافت. اصول راه رهایی را نشان می دهند.