سوره فصلت آیه ۴۱

فصلت-41
برهان قاطع

کسانى که به این قرآن -چون بدیشان رسید- کفر ورزیدند و به راستى که آن کتابى ارجمند است.

سوره فصلت آیه ۴۱

قرآن اشاره به برهان قاطع دارد؛ یعنی هر عقل منصفی زمان روبرو شدن با آن می‌پذیرد که صحت دارد. استخاره می‌گوید: اگر ثبات و صحت را در مسئله تان احساس می‌کنید، باید پذیرندگی لازم را داشته باشید. در غیر این صورت، تا رسیدن به چنان شرایطی بهتر است صبر کنید.

البته این شما هستید که باید ارزیابی کنید، آیا عوامل لازم وجود دارد یا خیر. ببینید، آیا اطلاعاتی که در اختیارتان هست ، به وضوح خبر از صحت می دهند؟ پاسخ مثبت، یعنی جایی برای اما و اگر نیست؛ اما چنانچه مسئله همچنان در هاله ای از شبهات پوشیده شده، حق دارید که برخوردی منفی یا انتظاری داشته باشید.

متاسفانه بعضی افراد هستند که با وجود دلایل محکم و منطقی باز هم شک و تردید را در دل نگه می دارند. در برابر، محکمات اهل شکیات نباشید.