سوره طه آیه ۱۳۴

برهان قاطع
طه ۱۳۴

و اگر آنان را پیش از آن (آیات بینات) به عذابى نابود مى ساختیم بى شک مى گفتند که پروردگارا چرا پیامبرى به سوى ما نفرستادى، تا پیش از آنکه خوار و زار شویم، از آیات تو پیروى کنیم؟ (سوره طه، آیه ۱۳۴)

هنگامی که برهان قاطع پا به میان می‌گذارد، جا برای بهانه‌ آوردن‌های دور و دراز باقی نمی‌ماند. شاید مردم از سر جهلشان سنگ به حلاج زنند، اما برای درویشی آگاه حتی پراندن کلوخی جایز نیست.

در واقع، زمانی که شرایط برای فرد به خوبی تفهیم شده،‌ دیگر اجازه اشتباه ندارد و چنانچه اشتباهی مرتکب شد،‌ باید مسئولیت عواقب آن را بپذیرد. مثلا، هنگامی که شما بر لبه بلندی حرکت می‌کنید و می‌دانید چه خبر است،‌ نمی‌توانید انتظار داشته باشید، لغزیدن پایتان عاقبتی جز سقوط داشته باشد.

البته باید دید آیا واقعا برهانی قاطع در میان هست یا خیر؟ بسیاری مواقع موضوع همچنان به درستی تفهیم نشده است. اگر به عنوان مدیر تکلیف را به درستی برای کارمند مشخص نکرده‌اید، طبیعی است که او ممکن است وظیفه‌اش را به صورت کامل به انجام نرساند.