سوره حجر آیه ۹۷ و ۹۸

حجر آیه 97 و 98
مدیریت در بحران

و قطعا می دانیم که سینه تو از آنچه می گویند تنگ می شود/ پس با ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از سجده کنندگان باش (سوره حجر، آیه ۹۷ و ۹۸)

یکی از مهمترین مقاطع مدیریت،‌ زمان روبرو شدن با چالش‌های فرساینده است- زمانی که مشکلات از هر سمت هجوم آورده‌اند و پایداری ما برای مدیریت امور را به محک آزمونی سخت می‌گیرند. در برابر بحران‌های بزرگ چه باید کرد؟

انسان‌های بزرگ در چنین مواقعی است که از یک اصل کلی پیروی می‌کنند:‌ چشم به آینده دوختن و ادامه مسیر! البته چنین گزینه‌ای ساده نیست؛ اما انسان‌های موفق چشم‌اندازی برای خود ترسیم کرده‌اند که موانع باعث نمی‌شود تا افق پیش رویشان تیره و تار شده و گرفتار انحراف از مسیر یا توقف و استهلاک شوند.

در میان امواج خروشان مشکلات،‌ چشم‌انداز پایدارتان را از دست ندهید و به پیشروی، ولو بسیار کند و گام به گام، ادامه دهید.