سوره بقره آیه ۱۹۵

بقره-195
دو بال بهره وری

و در راه خدا هزینه کنید و خودتان را به دستان خویش به کام هلاکت نیندازید، و نیکى کنید که خداوند نیکوکاران را دوست دارد

سوره بقره آیه ۱۹۵

برای موفقیت، داشته هایتان را در مسیر وظایفتان خرج کنید و بهره وریتان را افزایش دهید. افرادی که نقش های اجتماعی و مسئولیت ها را جدی نمی گیرند و کم مایه می گذارند، بدیهی است که با مشکلات ناشی از پیش نرفتن امور روبرو می شوند. تکنیسینی که تست های قبل از پرواز را به درستی به انجام نرسانده باشد، جان خود و مسافران را در معرض سقوط هواپیما قرار داده است.

اما، بهره وری در تلاش مشتاقانه رخ می دهد. اشتیاق و سخت کوشی دو بال اصلی فرهنگ کار و زندگی هستند. کدام کارفرمایی است که قدر نیروهای زبده و پرتلاش خود را نداند و از زحمات آنان قدردانی نکند؟