سوره النباء / کار ، استراحت ، علائق شخصی

سوره النباء-9
کار، استراحت، علائق شخصی

و خواب شما را بیهشى (یا مایه آرامش) گردانیده ایم

و شب را همچون پوششى ساخته ایم.

و روز را وقت تلاش معاش قرار داده ایم.

سوره النباء / آیات ۹ تا ۱۱

امروزه هرچه بیشتر سازمان ها به این باور رسیده اند که بهره وری تابعی از کار، فراغت و حریم خصوصی است. در واقع، بازدهی بالای منابع انسانی در ساعات کار، معلول این است که کارکنان طی هفته زمانی کافی جهت استراحت و پرداختن به امور شخصی خود داشته باشند.

در حوزه تربیت نیز، همان قدر که تحصیل و داشتن استراحت کافی لازم است، به همان میزان کودک باید زمان کافی برای پرداختن به علائق شخصی خود داشته باشد. به این ترتیب، تعادل حسی- عاطفی در عملکرد فرد ایجاد شده و او قادر است در هنگامه عمل، بالاترین راندمان را نشان دهد.

زندگی را میان مسئولیت های حرفه ای و استراحت تقسیم نکنید؛ هر انسانی نیازمند به بخش سومی در زمان بندی زندگی است، بخشی که هدف آن اختصاص زمان برای فعالیت های شخصی و خصوصی مورد علاقه فرد است. اشاره «شب را همچون پوششی ساختیم» به موقعیتی است که فرد درون دنیای خصوصی خود غوطه خورده و از منظر مسئولیت های اجتماعی در پوشش قرار می گیرد.