سوره ابراهیم آیه ۱۸

ابراهیم 18
مقاومت در برابر تغییر

داستان اعمال کسانى که به پروردگارشان کفر ورزیده اند، همچون خاکسترى است که در روز طوفانى، باد بر آن بوزد؛ که از آنچه به دست آورده اند، چیزى در دست ندارند؛ این همان گمراهى دور و دراز است.

سوره ابراهیم آیه ۱۸

نپذیرفتن واقعیت می‌تواند ما را در شیب مشکلاتی قرار دهد که تمامی ندارند. قصد ازدواج با فردی مسئله دار را داریم، استراتژی اشتباهی برای بیزینسمان طراحی کرده‌ایم و… گاه ما آن قدر دلبسته چیز اشتباهی می‌شویم که نمی‌توانیم رویکرد واقع‌بینانه ای در برابر آن اتخاذ کنیم. در چنین حالتی، مشکلات هر روز ما را احاطه می‌کنند، زیرا سرچشمه مشکل آفرین در جای خود باقی است.

احساسات، دلبستگی‌ها و تعصب را کنار بگذارید و با واقع‌بینی ریشه مسائل را جستجو کنید. در زندگی زوج‌ها، بسیار اتفاق اقتاده دلیل همه بدقلقی‌ها و ناسازگاری‌های زوج نیاز به قدری محبت بوده است. زمانی که همسر توجه را نشان داده،‌ مشکلات ریشه کن شده‌اند. بر همین اساس، کم نیستند سازمان‌هایی که با نگاه انعطاف‌پذیر،‌ تغییر رویکرد یا جابجایی در مدیریت‌های تصمیم‌ساز توانسته‌اند، مجموعه خود را از مسیر ورشکستگی یا تلاطمات پایان ناپذیر نجات دهند.