سوره انعام / توقع معقول داشته باشیم

سوره-انعام
توقع سود

انتظارى ندارند جز اینکه فرشتگان به سویشان بیایند یا پروردگارت بیاید، یا بعضى از آیات پروردگارت ظاهر گردد، حال آنکه روزى که بعضى از آیات پروردگارت ظاهر گردد، براى کسى که از پیش ایمان نیاورده باشد، یا با ایمانش خیرى حاصل نکرده باشد، ایمان آوردنش سودى ندارد، بگو منتظر باشید که ما نیز منتظریم.

سوره انعام آیه ۱۵۸

انتظارات غیرمنطقی می تواند موجب انفعال و صبرکردن های نادرست شود. هستند زنان جوانی که گزینه های خوب ازدواج را با امید آمدن گزینه ای بی نقص رد می کنند- مردی که هم زیبایی، هم ثروت، هم شخصیت، هم عشق، هم خانواده، هم…. داشته باشد. واقعیت دنیا این گونه نیست. اگر انتظار قبولی در رشته ای خاص را داریم، باید به فراخور آن شب ها بیدار بمانیم و سخت مطالعه کنیم. اگر قصد داشتن زندگی مشترک خوب را داریم، باید انسان هم دل و هم زبانی را بیابیم و با هم زندگی را بسازیم.

توهم سود

در شرکت ها، انتظارات بالای سود می تواند سهم بازار را به مخاطره اندازد. شرکتی که امیدوار است بازار بر مبنای خواست او حرکت کند، باید انتظار زیان های هنگفت را داشته باشد. این شرکت ها هستند که باید بر اساس مسیر بازار خود را تغییر داده و تلاش کنند، سودی متوازن به دست آورند.

توقعات نادرست و خیالبافی را کنار بگذارید. شما مسئول به نتیجه رسیدن اهدافتان هستید. برای این مهم نیز باید یک- واقعیت را همان گونه که هست بپذیرید. دو- بیشترین تلاش ممکن را برای تحقق اهداف در شرایط موجود نشان دهید.