پرهای کلاغ تبدیل به موهای ضخیمی شد

OLYMPUS DIGITAL CAMERAیاشار:

به اتفاق خانواده و همسرم پیک نیک رفته بودیم. روی شیشه ماشین یه پرنده که سرش کلاغ بود و بدنش خیلی کوچکتر از کلاغ مثل مینا یا حتی گنجشک، نشسته بود و نمی پرید! من و پدرم رفتیم سمت اون پرنده که ببینیم اگه مشکلی داره راست و ریستش کنیم !

نمیدونم چی شد که باید چند تا از پرهای روی گردنش و رو سرشو می چیدیم. من پرها رو نگه می داشتم و پدرم می چیدشون! این کارو داشتیم می کردیم که احساس کردم می خواد ما رو نوک بزنه. گرفتمش اومدم منقارشو بگیرم، دیدم زورش از من بیشتره. مجبور شدم ولش کنم و اونم پرید و به ما کاری نداشت.

پرهایی که تو دستم مونده بود رو نیگا کردم، شبیه موی آدم ولی خیلی موی کلفت و صافی بود مثل فرچه.

تفسیر:

اگر قصد انجام  کاری را دارید، رفتاری  محکم و استوار داشته باشید.

سر کلاغ نمایش دهنده اشتیاق و تمایل شدید است و بدن کوچک پرنده نماد توان کم اوست. در حقیقت، پرنده نمایشگر فردی است که بی توجه به سطح توانایی‌ها به دنبال انجام  کارهایی فراتر از قدرت خود است. به عنوان مثال، فرض  کنید فرزند با برادر کوچکی  داشته باشید که با سرکشی بسیار می‌خواهد هرچه دلش خواست و هرگونه که خواست عمل کند. آیا باید او  را به حال خود رها کرد؟

در رویا، شما قصد مهار کردن پرنده را دارید، اما حس می‌‌کنید او زورش بیشتر است و رهایش  می‌‌کنید. درواقع، تلاش کلاغ ناشی از انگیزه اوست و ضعف  شما نشان می‌دهد، هنگامی که با دشواری و اصرار  روبرو می‌شوید، کوتاه  می‌آیید و اقتدار لازم را بروز  نمی‌دهید.

مو وسیله‌ای برای خودآرایی است. در نتیجه، خودنمایی را نشان می‌دهد. موهای ضخیم و صاف نشان  دهنده خودبزرگ بینی است. رویا نشان می‌دهد هنگامی که فردی گرفتار خودبزرگ بینی شد و خواستار انجام کارهایی فراتر از توانش بود، اگر قصد کمک به او یا تربیتش را دارید باید مقتدرانه بایستید، پرهای زائدش را بچینید و به او  بیاموزید، واقعیت را بپذیرد.