نگاه دو فرشته به من دوخته شده بود

سیلدا:
خواب دیدم دو فرشته از فاصله نه چندان زیادی به من نگاه می کنند. در همان حال، مادرم به من چند عدد اسکناس و یک سکه طلای  خیلی درخشان  وناب داد که قطر سکه تقریبا ۶ یا ٧ برابر سکه‌های امروزی بود. روی سکه عدد ۵ یا ۵٠ حک شده بود. مادرم بهم گفت: این سکه رو فرشته ها دادن تا بدمش به تو.

فرشته ها هنوز  داشتند نگاهم می کردند.

تفسیر:

عدد دو نماد دو سوی واقعیت، قرینه و تعادل است. فرشته نیز صحت و درستی را نشان می‌دهد. گویا در برابر موقعیتی قرار گرفته‌اید که تمام عناصر آن حاوی صحت‌اند. فرشته‌ها و نگاه ممتدشان تاکید بر صحت منبعی دارند که به روی شما گشوده شده است و بهره ناشی از منبع برای شما سکه‌ طلایی درشت و ناب است. کانالی هم که از طریق آن به شما بهره می‌رسد مادر است که نماد خیرخواهی برای فرزند شمرده می‌شود.

دوست عزیز، پیام رویا این است که گاه درجه اصالت را می‌توان در مختصات مشهود موضوع دید و اگر تمام پارامترها درستی و صحت را نشان ‌دهند، دیگر شک کردن محلی از اعراب ندارد. تصور بفرمایید به شما پیشنهاد کار از طرف شرکتی معتبر شده باشد که پیشنهاد دهنده از افراد مورد وثوق شما باشد و پست مورد نظر نیز عالی باشد. در این حالت،‌ به نظر شما جایی برای درنگ کردن وجود دارد؟  گاه راه درست همانند طلایی ناب و درخشان جلوه‌گر می‌درخشد و حقیقت خود را آفتابی می‌کند. آن زمان، اما و اگر نیاورید.

یک نظر

  1. با سلام.بی نهایت از شما ممنونم .خوابم رو شیوا و زیبا تفسیر کردید.پایدار باشید