مسیر جاده ناگهان تاریک شد

علی:
من در سه شب سه خواب دیدم که احساس می کنم باید تعبیر بشه.
شب اول
خواب دیدم که در جاده ای مستقیم در حال رانندگی هستم که ناگهان از قسمتی از جاده به بعد جاده تاریک میشود و هیچ چیز را نمیشود دید.
شب دوم
خواب دیدم در زیر نور چراغ های جاده در حال حرکت هستم ، اما جاده پر پیچ و خم شده بود و عده ای نظامی در هر جای جاده ایستاده بودند و حتی بعضی با یکدیگر جدل میکردند.
شب سوم
خواب دیدم در شهری جنگ زده هستم ، قرار است از همان جاده ای که آمده ام برگردم اما ماشین ندارم و فردی به من پیشنهاد پیاده رفتن میدهد اما با شنیدن صدای گرگ از رفتن منصرف میشوم …
از آن شب به بعد دیگر خوابی ندیدم.

تفسیر:
خواب اول- سوره احزاب/ آیه ۴۳: هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور (اوست که به همراه فرشتگاه به شما توجه و عنایت دارد تا شما را از تاریکی ها به سوی روشنایی برآورد). کلمه کلیدی «یصلی» به معنای توجه و عنایت داشتن است. هدف از توجه نیز رهایی دادن از تاریکی است. در خواب شما تاریکی پیرامون را فرا می گیرد و راه رهایی از آن توجه و عنایتی صحیح است. در واقع، زمانی که انسان در وضعیت مبهمی قرار می گیرد و قادر نیست به درستی شرایط را ارزیابی کند، بهترین گزینه اتکا به تجربه و داشته های قبلی است. در خوابتان، ماشین نماد داشته های شماست که باید با روشن کردن چراغ ها در پرتو تجاربتان مسیر را بپیمایید.
خواب دوم- سوره مرسلات/ آیه ۴۲: و فواکه مما یشتهون (و هر میوه ای که میل داشته باشند). کلمه کلیدی «یشتهون» به معنای می خواهند، اراده می کنند یا اشتها می کنند است. در بهشت اهل تقوی هرچه بخواهند برایشان قابل حصول است. اما، در خواب شما نظامیانی حضور دارند که به خاطر خواسته هایشان با هم نزاع می کنند. نظامی نماد فردی است که آنچه اراده می کند می تواند محقق سازد و رسالت او حفاظت است. شما درون ماشینتان نشسته اید، یعنی بر مبنای بینشتان محیط پیرامون را رصد می کنید. چه می بینید؟
افرادی که به جای پرداختن به مسئولیتهایشان سر منافع مادی به جان هم افتاده اند. آیا می خواهید همانند آن ها باشید یا قصد دارید پرهیزگاری کرده و به آنچه صحیح است عمل نمایید؟ پاسخ این پرسش را فقط شما مجازید بدهید!
خواب سوم- سوره مصطففین/ آیه ۲: الذین اذا اکتالو علی الناس یستوفون (کسانی که وقتی از مردم پیمانه می گیرند تمام می گیرند). کلمه کلیدی «اکتالوا» به معنای با پیمانه گرفتن است. در این حالت، فرد می خواهد در نهایت بهره و بی کوچکترین کاستی منافعش را برداشت کند. دوست عزیزم، شما نیز در رویایتان خواستار امکانی تام و تمام هستید. شهر جنگ زده نماد امکانات مخدوش شده است. در این حالت، باید با شرایط ساخت و پیشنهاد برای پیاده رفتن به معنای استفاده از امکانات موجود است. اما شما همراهی نمی کنید. صدای گرگ نماد سختی و پرخطر بودن راه است. بله، باید مرد میدان بود. آیا شما هستید؟
این روزها جوانان ما پس از گرفتن مدرک فوق لیسانس و دکتری و غیره بیکار می گردند. چرا؟ چون می خواهند راه صد ساله را یک شبه بروند. توقعشان بالاست. بدون وجود مقدمات چون مدرکی گرفته اند انتظار دارند همه چیز برایشان مهیا شود. خیر، باید آستین بالا زد و به دامن پرخطر دریای زندگی وارد شد تا روزی خود را به چنگ آورد. بکوشید، درست بیاندیشید و در عرصه زندگی عافیت طلب نباشید.