تعبیر خواب مار با هزارپا درگیر شد و آن را بلعید چیست؟

s-SNAKE-largeمهسا:

خواب دیدم یک هزارپا داخل منزلمان بود. من دنبالش می رفتم و مادرم را صدا می زدم که او را بکشد. یکهو متوجه یک مار شدم که با هزار پا درگیر  شد و هزارپا را خورد. مادرم هم رسید و سر مار را قطع کرد . رنگ مار سبز بود .ممنون میشم تعبیر خواب را برایم بگویید.

 تفسیر:

تعبیر خواب شما از این قرار است:

در برابر مسائل بغرنج، چنانچه رفتاری پی‌گیر و متوجه داشته باشید، ماهیت آن مسائل و تهدیدات درونشان برای شما افشا شده و سپس می‌توانید به حلشان اقدام کنید.

دوست خوبم، دنبال کردن به معنای پی گیر بودن است و صدا زدن یعنی توجه را جلب کردن. بنابراین، شما در برابر مسئله‌ای  که با آن روبرو شده‌اید رفتاری پیگیر داشته و توجه‌تان را به آن متمرکز می‌کنید. فرض کنید، برادرتان بی‌حوصله شده و بیشتر وقتش را در اتاق خود می‌گذارند. خواب می‌گوید سهل انگار و بی‌توجه نباشید. بروید سراغش، مراقبت کنید و در مسیر پافشاری نمایید. هزارپا نماد معضلی درهم تنیده است که در برابر حل شدن سر سختی نشان می‌دهد.

اما،تعبیر خواب مار که با هزارپا درگیر شده و آن را می‌خورد، مار نماد تهدید و هشدار است. بنابراین، نشان می‌دهد تهدیدات و خطرات موجود در مسئله افشا می‌شوند. در حقیقت، زمانی که شما پیگرانه به معضلی  که با آن روبرو شده‌اید، توجه نشان دهید، آن معضل چهره واقعی خود را نشان داده و پرده از روی ماهیت خصمانه‌اش برداشته می‌شود.

در مثال برادرتان، در اثر پی گیری شما سرانجام درک می‌کنید که او به سمت مصرف مواد مخدر سوق یافته است و این گام بلندی در مسیر حل معضل است. شناخت واقعیت معضل برایتان آشکار می‌‌کند با چه موضوعی روبرو هستید و چگونه باید آن را حل کنید. مادر نماد مسئولیت شناسی است و هنگامی که سر مار را قطع می‌کند، یعنی با شناخت ماهیت معضل و رفتاری متعهدانه قادر به حل مسئله و خشک کردن ریشه آن هستید.

دوست خوبم، در تکنیک‌های حل مسئله گام اول در برابر معضلات، وقت گذاشتن و توجه دقیق به آنها است تا با پی گیری وجوه مختلف، قادر به شناخت ماهیت معضلات شویم. در گام بعد، لازم است متعهدانه با دلایل پیدایش آنها روبرو شده و به حل آن‌ها اقدام نمود.

یک نظر

  1. من دیشب خواب دیدم که یک هزار پا پرواز میکرد بعد یک کلاغ آمد و او را خورد.