قطار، پدری بیمار و اصلاح مو

Woman shooting with bowفرزانه:

پدرم حدود ۴۲ روز پیش فوت کرده ومن چند بار خوابشو دیدم؛ از جمله اینکه دیدم از جایی با قطار اومد ومن پیاده اش کردم. (توضیح بدم که پدرم سالهای آخر و بخصوص ماه آخر مریض و زمین گیر بود ومن خیلی بهشون رسیدگی می کردم.) به هر حال خواب دیدم وقتی پیاده شد مریض بود جوری که انگار پوشک داشت و با اینکه سنگین بود من بغلش کردم و تا خونه خواهرم که کلی پله داشت بردمش و در اونجا خیلی خوشحال نشست و من موهای سر و سبیلشو کوتاه کردم. میشه لطفا بگین تعبیرش خوبه؟ نمی دونم از کجا با قطار اومد.

تفسیر:

مشکل فعلی زندگی تان در مسئولیت پذیریتان است. خودتان را پیدا کنید. همانگونه که در قبال پدرتان بودید، مسئول باشید، اهدافتان را بدون هیچ انحرافی پی بگیرید و استوار عمل کنید تا گام به گام به آنچه می خواهید برسید. خودتان را برای یک زندگی منضبط و هدفگرا آماده کنید.

در روش پازل معنایی، معنای هر نماد استخراج شده و با تغییر چیدمان نمادها به پیام اصلی دست می یابیم. پدر نماد مسئولیت پذیری است و بیماری ناتوانی است. این دو نماد نشان می دهند که دلیل ناکامی شما به این بر می گردد که گرفتار احساس ناکامی شده و قدرت مسئولیت پذیری تان تحلیل رفته است. آیا می توان با روحیه ای تضعیف شده، به موفقیت دست یافت؟

اصلاح کردن مو به معنای آماده شدن است. وقتی می خواهیم کاری را شروع کنیم، ابتدا باید خودمان را برای آن آماده کنیم. اصلاح مو همین معنا را متبادر می کند. اهداف زندگی تان را دوباره مرور کنید و خود را برای رسیدن به آنها آماده نمایید. اما، الزامات راه چیست؟

قطار در مسیر خود هرگز از ریل منحرف نمی شود. اولین نکته ای که باید مد نظر قرار دهید، اراده پولادینی است که داشته اید. هدف را سفت و سخت در پیش بگیرید و بدانید باید از پله های زیادی بالا بروید و باید همانگونه که هوش و حواس آدم به خواهرش است، شش دانگ حواستان به اهدافتان باشد. این گونه که عمل کنید، احساسات مثبت به تدریج وجودتان را در بر می گیرد و خواهید دید که چراغ های موفقیت یک به یک روشن می شود.