عکس مشترک با نامزد سابقم را پاره کردم

Gallery Image-3مهدی:

به همراه خواهرهایم در منزل نامزد قبلیم (که ازدواج کرده) بودم. در آنجا داشتند خانه شان را سفید کاری می کردند. آلبومی از عکسهای  خودم به همراه نامزدم را دیدم. عکس را پاره کردم. آنها خانه نبودند. ما قبل از اینکه برگردند خانه شان را بسیار مرتب کردیم و برایشان شاخه گلهای رز قرار می دادیم… سپس کسی به من در خواب الهام می کرد اگر می خواهی دعایت برآورده شود باید به خدا بگویی چگونه می خواهی دعایت برآورده شود!

تفسیر:

اگر می خواهید در زندگی تان  موفق شوید و روی خوشبختی را ببینید، راه روبرو شدن با مسائل و کنار آمدن با واقعیات زندگی را بیابید.

دوست خوبم، پاره کردن عکس تلاش برای نفی گذشته است، در حالی که ما باید واقعیت گذشته را بپذیریم. اگر بخواهیم واکنش عصبی نسبت به خاطرتان از خود نشان دهیم یا تلاش کنیم گذشته را فراموش کنیم، نتیجه جز افزایش عصبیت نخواهد بود. این دنیا محل آمدن و رفتن است. امروز موقعیت تبدیل شدن به یک مولتی میلیاردر را داریم و فردا برای رفع و رجوع حساب‌هایمان هزار مشکل پیدا می‌‌کنیم. خواهرهایتان که خانه را مرتب می‌کنند و گل رز می‌گذارند، نماد آنسوی نیک و خوب شخصیت شماست. به آن وجه بیشتر بها دهید. بزرگوار باشید و اگر به کسی هم می‌خواهید بگویید خداحافظ، با لبخند آن را بیان کنید.

جمله کلیدی خواب «به خدا بگو چگونه می‌خواهی دعایت برآورده شود» است. این  عبارت رمز بزرگ موفقیت است. ما باید چیزی  که می‌‌خواهیم  درست بگوییم یا به معنی صحیح آن، اگر قصد رسیدن به چیزی را داریم، مقدمات آن را به درستی فراهم کنیم. این که بخواهیم نفر اول کنکور شویم و بعد روزی دو ساعت مطالعه کنیم، به هیچ وجه با هم جور نیست. رفتارتان را اصلاح کنید تا از آن‌ها بوی صلاح، بوی گل برخیزد، اهدافتان را دوباره تعریف  کرده و راه رسیدن به آن‌ها را مبتنی بر  منطق تدوین کنید تا مشیت هستی صدای دلتان را شنیده و صحت عملتان را دیده و آنگاه به روی شما لبخندی گشاده بزند.