خورشید و ماه و گلدسته‌ مسجد

نازی:

در حال رانندگی بودم. آسمان را نگاه کردم خورشید رو دیدم خیلی بزرگ و زیبا، نورش چشم رو نمی‌زد مثل حالتی که در شرف غروب است. سمت چپ هم هلال ماه به همون بزرگی بود و بین این دو گلدسته مسجد قرار داشت. خیلی صحنه زیبایی بود و من هی سعی می‌کردم عکس بگیرم ولی نمی تونستم.

تفسیر:

مانند ابر باشید، زمانی  که آکنده از باران می شود، آن را بی هیچ آلایشی و خودخواهی نثار همگان می کند.

خورشید نور معرفت و ماه بازتاب عملی آن است. به عبارت دیگر، خورشید مثل علم و ماه مثل فن می ماند و جمع این دو نشان دهنده تسلطی است که فرد بر دانش خاصی دارد. برای مثال، فرد نه تنها اطلاعات خوبی در زمینه معماری دارد، بلکه می تواند سازه های زیبایی را طراحی و اجرا کند. در این بین، گلدسته  مسجد از آنجا که به اذان اشاره دارد، نماد رسیدن به زمان پختگی است. درست مانند وقتی که ابر آنچنان باردار شده که هنگام ریزش باران برایش فرا رسیده باشد.

دوست خوبم، شما در تلاشی بی حاصل برای عکس  گرفتن هستید. عکس گرفتن تلاشی برای تثبیت، حفظ کردن و نگهداری واقعیت است. آیا به نظر شما صحیح است، ابر از ریزش باران به روی زمین تشنه امساک بجوید و بخواهد همه رطوبت را درون شکم خویش حفظ کند؟

خداوند به شما توانایی‌ها و قابلیت‌هایی داده است. بینشتان  را اصلاح کرده و با گشاده رویی آنچه دارید بروز دهید. گلی زیبا که چهره‌اش را پس برگ‌های ضخیم پنهان می‌‌کند، جهان را از لذت دیدار و خود را از لذت دیده شدن محروم ساخته است.