تعبیر خواب حضرت ابوالفضل سوار بر اسب سفید

مریم:
خواب دیدم مادر نامزدم می خواست جایی برود و یه دسته گل هم دستش بود و خیلی مضطرب و نگران و هراسان بود. ازش پرسیدم کجا می‌روی؟ گفت یه قرار دارم و باید سر ساعت برسم. رفت سر خیابان هرچه منتظر شد ماشین گیرش نیامد. همراهش یه دختر ۴ الی ۵ ساله نیز بود. گفتم یه آشنا دارم اگه همین نزدیکی باشد میاید و شما را می‌رساند. زنگ زدم. آن آشنا گفت می آیم. سپس یک آقایی که تماما سبز پوشیده بود  با یک اسب سفید و یال زیبا می‌آید. به آن مرد گفتم: قربانت بروم یا ابوالفضل ( ع ). بعد حضرت ابوالفضل گفت کاری دارید؟  گفتم صدایتان کردم که این دوستم را برسانید؛ اما همان لحظه آن زن سوار دوچرخه شد و رفت هر چه او را صدا کردم نشنید. حضرت ابوالفضل به من گفت بیا سوار شو اما  سوار نشدم. بعد گفت با اسب می تازم شاید بهش برسم و سوارش کنم. تعبیر خواب من چیست؟

تعبیر خواب:
مادر نامزد شما فردی وظیفه شناس و بسیار متعهد به قول و قرار است. این که دست دختر کوچکی را به دست دارد، نشان می‌دهد کسانی که تحت تربیت او قرار می‌گیرند نیز به گونه‌ای بار می‌آیند که برای عهد و پیمانشان ارزش قائل باشند. تعهد او به قدری است که به هر وسیله ممکن حتی دوچرخه حاضر است سوار شده و به موقع سر قرار برسد. دوچرخه تلاش زیاد را نشان می‌دهد.
اما، تعبیر خواب حضرت ابوالفضل شخصی است که در طریقت پیشگام می‌شود. اگر به چیزی باور داشته باشد خود نخستین عمل کننده به آن است. آیا شما نیز این چنین هستید؟ در حالی که به مادر نامزدتان پیشنهاد می‌دهید تا با آشنایتان برود، خود از سوار شدن بر ترک او امتناع می‌ورزید.
دوست خوبم، اگر داعیه باور به مرام یا شیوه‌ای را دارید و آن را به دیگران توصیه می‌کنید، بسیار بد است که در بزنگاه، خود از عمل به آن پروا کنید.

یک نظر

  1. با سلام من نام خود اشخاصی که خواب می بینند را می فرستم چون فکر کردم در تعبیر خواب آقا یا خانم بودن مهم است!