تعبیر خواب الاغ در هتل

تعبیر-خواب-الاغ-هتلمائده :

من خواب مادر بزرگم رو دیدم ک چند سالی هست از دنیا رفتن. بهم گفتن یک اسب یا الاغی توی هتلی از دست پدرم ناراحته و زمینی که رو اون ساخت کردیم داخلش جادو بوده داره اثر میکنه. بعد رو به مامانم کردن و گفتن منو تو خونه تنها نزارن. اگر برن بیرون شخص یا اشخاصی به بهانه های مختلف ماسک زده میان دنبال من که منو ببرن. وقتی تنها بودم خیلیم ناراحت بودن؛ انگار این اتفاق حتما میفته. میشه لطفا برام تعبیرش کنین مرسی.

 

تعبیر خواب :

تعبیر خواب هتل توجه و برآوردن خواست دیگری است. عملکرد هتل همین است. کل ساختار و مجموعه پرسنل هدفی جز تامین رضایت خاطر مشتری ندارند. در نقطه مقابل، تعبیر خواب الاغ توجه احساسی و بدون منطق به خواست و تمایلات خود است. تعبیر خواب جادو اوهام و فکرهای باطل است.

دوست عزیز، ذهنتان را از فکرهای نادرست پاک کنید و بخشایشگر باشد. هنگامی که کاری از دستتان برای دیگران ساخته است، چرا اجازه می دهید فکرهای سیاه مانع عمل انسانی شما شود. محبت سخت ترین موانع را از مسیر بر می دارد و با محبت می توان دل ها را به تسخیر خود در آورد. مهربان و خیرخواه و خیررسان باشید.