برهنه کردن سینه چپ

Record-Woman-Breast-Cancer-2202124محمد:

دختری با لباس بلند سیاه که موهاش و قسمت بالای سینه هاش معلوم بود رو دیدم. دستم رو دراز کردم و لباسش رو از روی سینه سمت چپش پایین کشیدم و سینه سمت چپش رو دیدم؛ اما وقتی خواستم اون یکی سینه اش رو هم ببینم و لباسش رو از روی اون کنار بزنم احساس کردم که این کار گناه داره و ممکنه در حین انجام این کار بمیرم و یک گناه بزرگ برام ثبت بشه.

تفسیر:

انسان دست پاکی هستید که خیانت در امانت نمی‌کنید.

سینه نماد نثار کردن است و فرصتی را نشان می‌دهد که فرد می‌تواند بدون  هیچ مانعی از آن بهره مند شود. فرض  کنید، کلید اتاق گنجی را به شما سپرده باشند و بدانید هرچه برداشت کنید، هیچ کس متوجه نخواهد شد. رئیس بانکی که از امکانات سوء استفاده نمی‌کند، نماینده مجلسی که خیانت در اعتماد عمومی نمی‌‌کند از  جمله مثال‌های دیگر این خواب هستند. در واقع، این که فکر کردید این کار گناهه و… نماد عاقبت اندیشی است که لازمه شخصیتی است که در برابر دنیاخواهی نفس را کنترل  کرده و نگاهی محتوایی و تحلیلگر دارد.

سینه چپ نماد خواهشی است که هوس را تحریک می‌کند و سینه راست قصد تحریک و انحراف منطق را دارد. رویا نشان  می‌دهد وجه امتیاز شما پایبندی به اصول منطقی است تا با دیدن هر فرصتی افسار را رها نکرده و تن به آب نزنید. نکته جالب آن که این ویژگی درست عکس آن چیزی است  که امروز در جامعه  شاهد هستیم و انسان‌ها به نحو بی‌بند و باری به دنبال بزرگترین و بیشترین درجه لذت، بی توجه به حق الناس هستند. آدم‌ها به نوعی زامبی‌هایی شده‌اند که آلودگی فساد و کوته بینی را در تمام عرصه ها گسترش می‌دهند و بدین ترتیب است که شیرازه‌های  مدنیت و حقوق اجتماعی در معرض تهدید از سمت هوس‌های جمعی قرار گرفته است.