استخاره : آیا به حرفه وکالت بپردازم؟

تغابن-12
استعداد وکالت

نیلوفر:

فوق لیسانس حقوق گرفته ام و الان برای انتخاب وکالت با چند انتخاب دیگه خیلی مردد شدم. می خواستم برام استخاره بگیرید.

 

پاسخ :

روش استخاره مفهومی بسیار متفاوت با آن چیزهایی است که تا کنون تجربه کرده اید، مهمترین ویژگی آن این است که شما را گمراه نمی کند و کلیدی به دست می دهد تا شما فهم بهتری داشته باشید و با چشمان باز تصمیم بگیرید. مبنای استخاره مفهومی نیز درک معنای عمیق آیه و ارتباط آن با نیت فرد است. برای انتخاب وکالت سوره تغابن آیه ۱۲ آمد: «و از خداوند اطاعت کنید، و از پیامبر [هم ] اطاعت کنید، اما اگر روى برتابید [بدانید] که بر پیامبر ما فقط پیام رسانى آشکار است.»

سوره تغابن آیه ۱۲ / کنش غیر مسئولانه

آیه اشاره به رویکردی غیر پیگیر دارد. در واقع، توصیه آیه کنش غیر مسئولانه است. برای مثال، یک شرکت می تواند مردم را به خرید محصولات خود ترغیب کند، اما اجازه تحمیل یا تحت فشار قراردادن مشتری را ندارد.

خوب، ارتباط نیت شما با این آیه در چیست؟ آیه در برابر نیت شما ماهیت برهان خلف را دارد. نقطه مقابل کنش غیرمسئولانه چیست؟ کنش مسئولانه. و کنش مسئولانه در وکالت چه جایگاهی دارد؟ بله، یک وکیل مانند یک شکارچی است که اولا حق موکل خود را باز می شناسد و بعد با تعهد عمیق به دنبال استیفای آن می رود. او متعد و مسئول به تحقق حق موکل است.

بنابراین، به خودتان نگاه کنید، اگر روحیه یک شکارچی را دارید، اگر از پیگیری امور و به نقطه پایان رساندن آنها لذت می برید و ردگیری مسائل را جزو ویژگی های ذاتی تان می یابید، بدانید شخصیت شما برای وکالت ساخته شده است.

در غیر این صورت، می توانید انتخاب دیگری داشته باشید.