درخواست استخاره

سلام دوست عزیز،
برای درخواست استخاره مبلغ ۱۰ هزار تومان را به حساب زیر پرداخت کنید و  رسید پرداخت را به همراه شرح مسئله مورد نظرتان به [email protected] ارسال فرمایید یا در تلگرام پیام خصوصی بگذارید:
pendar_no@
صاحب حساب: فرخ فتحی زاده ناصری
شماره کارت: ۵۸۱۳-۴۴۵۴-۹۹۱۳-۶۰۳۷
بانک ملی

 

شرح کوتاهی بر استخاره محتوایی

«استخاره محتوایی» طبعا سبکی است که تا کنون شما آن را جای دیگری تجربه نکرده اید. استخاره محتوایی کلیدی برای فهم نیت یا مسئله تان به دست می دهد. در این روش، برای نیت شما به کشف و شهود می پردازم و الهامات دریافت شده را بر مبنای مفاهیم عمیق آیه تحلیل می کنم. نتیجه این فرایند استخراج کلیدی است که به کمک آن می توانید به تشخیص دقیق و عمیقی درباره مشکلتان دست پیدا کنید. برای مثال،  در موضوع ازدواج، به رگه ای از شخصیت خواستگارتان اشاره می شود که اگر دیده نشود، می تواند منجر به تصمیم گیری اشتباه و فاجعه بار گردد.

در واقع، استخاره محتواییجای عقل نمی نشیند. استخاره محتوایی نمی گوید نیتمان خوب یا بد است، بلکه کلیدی به دست می دهد تا به درک صحیح مشکلمان دست یابیم و بتوانیم راه حلی منطقی بیابیم.